Aktualności

01

Zostało kilka dni na zapłatę raty podatku od nieruchomości

We wtorek 15 września przypada termin zapłaty kolejnej, bieżącej raty w podatku od nieruchomości.

Przypomnijmy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Agencji Nieruchomości Rolnych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane do opłacania m.in. podatku od nieruchomości w comiesięcznych ratach do 15-go dnia każdego miesiąca. Zapłata podatku następuje na rachunek właściwego urzędu gminy.

– Jednak wrzesień to wyjątkowy moment w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości. Bardzo często bowiem to także okres zakończenia/rozliczania nowych inwestycji, które wprawdzie będę opodatkowane dopiero od nowego roku, ale teraz jest najlepszy czas, żeby dokonać analizy w zakresie tego co będzie podlegać opodatkowaniu. Kluczowe jest bowiem prawidłowe określenie chociażby powierzchni nowej inwestycji, która będzie podlegać opodatkowaniu. Z kolei, w przypadku budowli – ważne będzie określenie ich wartości, bo to ona determinuje wysokość opodatkowania – podpowiada Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w przeprowadzeniu szczegółowej analizy co do posiadanych nieruchomości w zakresie poziomu opodatkowania, w tym rozliczenia nowych inwestycji, zapraszamy do kontaktu: michal.nielepkowicz@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN