Wspólnicy

01

Michał Thedy

Wspólnik zarządzający
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 09379).

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu:

 • due diligence i vendor due diligence
 • podatkowej strukturyzacji transakcji
 • podatkowych przeglądów modeli finansowych
 • połączeń, podziałów i przekształceń spółek
 • refinansowania
 • bieżącego doradztwa
 • wdrażania bezpiecznych podatkowo struktur inwestycyjnych i finansowych

W latach 1996–2015 pracował kolejno w działach doradztwa podatkowego w firmach Arthur Andersen oraz Ernst & Young.

Pracując na stanowisku dyrektora w dziale podatkowego doradztwa transakcyjnego w EY, specjalizował się w obsłudze transakcji oraz restrukturyzacji. W tym zakresie wspierał największe polskie i międzynarodowe firmy, jak również fundusze typu Private Equity.

W ramach EY odpowiadał za doradztwo podatkowe dla rynku nieruchomości w Polsce oraz w regionie Europy Centralno-Wschodniej. Pracował dla czołowych funduszy oraz deweloperów działających na rynku.

W latach 2009–2011 kierował działem podatkowym w biurze EY w Poznaniu, rozwijając doradztwo dla firm oraz przedsiębiorców działających w regionie Wielkopolski.

Michał jest współautorem książki „Opodatkowanie rynku nieruchomości” oraz licznych artykułów i opinii prasowych z zakresu prawa podatkowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biegle włada j. angielskim.

Żonaty, dwójka dzieci.

Skontaktuj się

Lesław Mazur

Wspólnik
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 11267).

Przygodę z doradztwem podatkowym rozpoczął w Ernst & Young, gdzie też kontynuował ją przez ponad 10 lat.

Jako doradca podatkowy Lesław reprezentuje Klientów w postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi, organami krajowej administracji skarbowej, organami egzekucyjnymi, sądami administracyjnymi, Najwyższą Izbą Kontroli, Komisją Europejską oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jako radca prawny Lesław wspiera Klientów, w szczególności w sprawach dotyczących pomocy publicznej, odpowiedzialności karnej skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prowadząc postępowania w znaczących sprawach podatkowych na rzecz zarówno podmiotów krajowych, jak również renomowanych korporacji międzynarodowych, Lesław wielokrotnie przyczyniał się do uchylania nieprawidłowych rozstrzygnięć organów podatkowych oraz do zwrotu podatnikom nienależnie zapłaconych przez nich podatków. Dużą skuteczność oraz uznanie Klientów Lesław zawdzięcza autorskiej strategii prowadzenia postępowań polegającej na znajomości szczegółów stanu faktycznego oraz wykorzystaniu – dziś często marginalizowanej – najprostszej z możliwych argumentacji prawnej.

Lesław jest autorem licznych komentarzy i opinii podatkowych zamieszczanych na łamach ogólnopolskich dzienników oraz współautorem monografii „Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności” pod redakcją prof. dra hab. B. Brzezińskiego (Wolters Kluwer 2015), czy też „Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego” pod redakcją prof. dra hab. B. Brzezińskiego (Wolters Kluwer 2018).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Biegle włada językami: angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Lesław jest pasjonatem podróży, gier strategicznych oraz architektury.

Skontaktuj się

Adam Allen

Wspólnik
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 10871).

Adam specjalizuje się w dwóch obszarach: pomocy publicznej w formie dotacji i ulg podatkowych na rozwój przedsiębiorstw oraz podatków dochodowych, tj. zagadnień związanych z podatkiem korporacyjnym (CIT) oraz podatkiem osobistym (PIT).

W ramach pomocy publicznej wiodąca dziedzina Adama to specjalne strefy ekonomiczne (SSE) oraz Polska Strefa Inwestycji (PSI). Adam uczestniczył w pozyskaniu, zmianach lub rozliczaniu ponad 80 zezwoleń na działalność we wszystkich SSE w Polsce. Dodatkowo, na bieżąco, doradzał kilkudziesięciu firmom funkcjonującym we wszystkich SSE w Polsce. Adam posiada również bardzo bogate doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na rozwój przedsiębiorstw z funduszy strukturalnych oraz ze źródeł krajowych – uczestniczył w pozyskaniu dotacji na łączną kwotę 300 mln PLN.

Doświadczenie Adama w zakresie podatków dochodowych to:

 • kilkadziesiąt przeprowadzonych przeglądów rozliczeń podatku CIT zakończonych skutecznym wdrożeniem wyników
 • kilkaset przygotowanych rozliczeń podatków osobistych zakończonych prawidłowym rozliczeniem
 • weryfikacja bądź przygotowanie kilkudziesięciu dokumentacji cen transferowych
 • kilkadziesiąt skutecznych wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego
 • kilkaset porad i rekomendacji w zakresie podatków dochodowych

W latach 2003-2015 pracował w dziale doradztwa podatkowego Ernst & Young, w tym w latach 2012-2015 na stanowisku Starszego Menedżera. Był członkiem Zespołu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych EY – odpowiedzialnym w szczególności za kompleksowe doradztwo podmiotom funkcjonującym w specjalnych strefach ekonomicznych, a w latach 2003–2012 również członkiem Zespołu Human Capital, zajmującym się doradztwem podatkowym dla osób fizycznych.

Adam był członkiem zespołu przygotowującego podręcznik „Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców” (2005). Jest współautorem książki „Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych” (2010) oraz zaangażowany był w proces wydłużenia funkcjonowania SSE do 2026 r. Adam prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomocy publicznej, a także występuje na konferencjach w zakresie zwolnień podatkowych i pomocy publicznej dla firm.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami w ramach funduszy strukturalnych w Szkole Głównej Handlowej.

Biegle posługuje się j. angielskim.

Żonaty, dwójka dzieci. Jego zainteresowania to historia starożytna i nowożytna oraz edukacja metodą Montessori.

Skontaktuj się

Andrzej Kapczuk

Wspólnik
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 10307).

Andrzej zajmuje się doradztwem podatkowym od 20 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania VAT. W Thedy & Partners pełni funkcję partnera odpowiedzialnego za Zespół Podatków Pośrednich.

Doświadczenie Andrzeja obejmuje strategiczne i bieżące doradztwo dla podatników, prowadzenie postępowań podatkowych (w tym również występowanie przed NSA oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi), projektowanie funkcji podatkowych w systemach ERP, procesy due diligence oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Karierę zawodową rozpoczął w Arthur Andersen. Następnie szereg lat pracował w EY, gdzie doradzał największym międzynarodowym koncernom oraz wielu polskim przedsiębiorstwom (głównie w branży FMCG, transport-logistyka oraz HoReCa). Był także liderem zespołu wsparcia dedykowanego sektorowi publicznemu, w tym jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom) i administracji centralnej.

Andrzej napisał ponad 100 artykułów i komentarzy w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej. Udzielał wywiadów poświęconych opodatkowaniu VAT dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Jest współautorem pierwszego na polskim rynku komentarza do VI Dyrektywy VAT (C.H.Beck, 2003) oraz komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112 (Wolters Kluwer, 2008). Współpracował też jako konsultant merytoryczny przy redakcji pierwszego kompleksowego komentarza porównującego regulacje VAT krajowe i unijne (Dyrektywa VAT. Polska perspektywa; Wolters Kluwer, 2012).

Pełnił funkcję dyrektora międzynarodowych konferencji poświęconych opodatkowaniu VAT. Wykładał tematykę VAT na kongresach, seminariach i szkoleniach. Był zaangażowany w procesy legislacyjne związane z nowelizacjami regulacji VAT.

W latach 2010-2018 członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), a w latach 2014-2018 Wiceprzewodniczący Zarządu KIDP.

Wyróżniony w rankingach najlepszych doradców podatkowych w kraju – w XII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych (Dziennik Gazeta Prawna, 2018 r.) zajął III miejsce w kategorii VAT, a w 12. i 14. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego (Rzeczpospolita, odpowiednio 2018 r. i 2020 r.) otrzymał „Rekomendację” w kategorii VAT.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także w École Supérieure de Commerce w Rennes (Francja) oraz we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie.

Żonaty, dwóch synów. Jego pasją są podróże, topografia, architektura, astronomia i astrofizyka.

Skontaktuj się

Łukasz Kupryjańczyk

Wspólnik
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 11329).

Zajmuje się głównie tematyką fuzji i przejęć (M&A) oraz doradztwa transakcyjnego. Doradza na bieżąco wielu polskim, jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym z branży nieruchomościowej, produkcyjnej czy handlowej.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz restrukturyzacyjnego. Uczestniczył w setkach procesów typu due diligence oraz dziesiątkach procesów zakupu aktywów lub przedsiębiorstw. Reprezentował licznych Klientów po stronie sprzedającego, realizując projekty typu Vendor Due Diligence. Asystował również przy licznych strukturyzacjach dezinwestycji.

Tworzył, współtworzył lub koordynował tworzenie (międzynarodowych) struktur gospodarczych oraz akwizycyjnych dla znaczących inwestorów strategicznych, funduszy i banków inwestycyjnych, doradzając przy tym i uczestnicząc w wielu prestiżowych procesach akwizycyjnych w Polsce.

W swojej karierze był odpowiedzialny za:

 • procesy integracji potransakcyjnej
 • reorganizację (połączenia, podziały, aporty itp.)
 • przeglądy podatkowe
 • procesy strukturyzacji/restrukturyzacji finansowania

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych spółek doradczych w Polsce.

Łukasz jest byłym trenerem przedmiotu F6 programu ACCA. Jest także w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA.

Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji i artykułów prasowych oraz prelegentem wielu szkoleń o tematyce podatkowej.
W ostatnich latach był wyróżniony w rankingach Najlepszych doradców podatkowych w dziedzinach: Podatek Dochodowy (XI Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej – 2017 r., XII Ranking Dziennika Gazety Prawnej – 2018) oraz Doradztwo Transakcyjne (XII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej – 2018 r., XIII Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej – 2019 r.).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunków: finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing.

Biegle włada językiem angielskim.

Mąż, ojciec trzech córek i syna.

Skontaktuj się

Michał Nielepkowicz

Wspólnik
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 11491).

Zajmuje się głównie kompleksowym doradztwem dotyczącym podatków i opłat lokalnych, w tym przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości, oraz wsparciem w obszarze relacji podatników z organami podatkowymi, w tym również reprezentowaniem podatników przed sądami administracyjnymi.

Ekspert Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek prawo podatkowe. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W latach 2006–2014 pracował w Ernst & Young, gdzie założył i jako Starszy Menedżer kierował Zespołem Podatku od Nieruchomości świadczącym usługi dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce. W 2015 r. założył własną kancelarię Nielepkowicz & Partnerzy – wyspecjalizowaną w kompleksowym doradztwie dotyczącym podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych, która w 2017 roku połączyła siły z kancelarią Thedy & Partners.

W ostatnich sześciu latach wyróżniony trzynastokrotnie w rankingach Najlepszych doradców podatkowych. Pięciokrotnie uznany za najlepszego specjalistę w dziedzinie podatku od nieruchomości (Ranking Rzeczpospolitej z 2018, 2017, 2016, 2015 i 2014 r.) oraz wyróżniony w tej samej kategorii w 2019 r. Ponadto, został uznany najlepszym doradcą podatkowym w kategorii podatków i opłat lokalnych (Ranking Gazety Prawnej z 2014 r.) oraz sześciokrotnie wyróżniony w tej samej kategorii i w kategorii postępowań podatkowych (Ranking Gazety Prawnej z 2019, 2018, 2017, 2016 i 2013 r.).

Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim.

Biegle posługuje się j. angielskim.

Michała zainteresowania to nowe technologie, film, sport oraz podróże.

Skontaktuj się

Michał Parafiniuk

Wspólnik

Michał rozpoczął karierę zawodową w 2001 roku od pracy w działach audytu firm Wielkiej Czwórki (Arthur Andersen oraz EY). Następnie pracował w doradztwie w firmie Andersen Business Consulting (obecnie Deloitte Consulting) w Dziale Rozwiązań Finansowych. Kolejne 7 lat spędził  w Grupie Budimex, początkowo w Dziale kontrolingu, a następnie tworzył Biuro Analiz Strategicznych zajmując się relacjami inwestorskimi oraz rozwojem biznesu, w tym akwizycjami. Do Grupy Budimex powrócił obejmując na ponad 4 lata funkcję Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek zależnych zajmującej się zagospodarowaniem odpadów oraz utrzymaniem dróg i budynków. W tej roli odpowiadał również za szereg akwizycji i integrację post akwizycyjną czterech podmiotów. Kolejne istotne doświadczenia to rola Dyrektora Finansowego w spółce CTL Logistics działającej w branży logistyki kolejowej oraz Dyrektora Finansowego Smyk Polska (branża handlu detalicznego oraz e-commerce), obie dla spółek portfelowych funduszu Bridgepoint.

Michał ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magisterium) na kierunku Finanse i Bankowość oraz podyplomowe studia na Global Management Program na Esade Business School. Jest posiadaczem tytułu CFA® oraz absolwentem programu ACCA®.

Biegle włada językiem angielskim.

Skontaktuj się

Pracownicy i Współpracownicy

02

Marta Kuczyńska

Head of Administration

Ilona Brodowska

Head of Administration, HR Manager

Marta Putkowska

Wewnętrzny Analityk Finansowy

Dorota Bruderek

Office Supervisor

Piotr Kalemba

Dyrektor

Grzegorz Arczewski

Starszy Menedżer

Łukasz Łebski

Starszy Menedżer

Marek Kończak

Starszy Menedżer

Marcin Bodziony

Starszy Menedżer

Grzegorz Keler

Starszy Menedżer

Marcin Gawroński

Menedżer

Michał Wolański

Menedżer

Łukasz Woźniak

Menedżer

Aleksandra Tomczuk

Menedżer

Maria Zalewska

Menedżer

Adrian Celiński

Menedżer

Marta Chacińska

Menedżer

Justyna Chylińska

Menedżer

Jakub Matla

Menedżer

Paweł Wyporski

Menedżer

Karolina Łukasik

Projekt Menedżer

Kamila Grabowska-Klimczak

Business Incentives Expert

Krzysztof Iżel

Ekspert

Anna Konieczna-Nowak

Starszy Konsultant

Cezary Madeka

Starszy Konsultant

Mateusz Żakowicz

Starszy Konsultant

Agata Faliszewska

Starszy Konsultant

Patrycja Krzymińska

Starszy Konsultant

Marta Paduszyńska

Starszy Konsultant

Agata Pogorzelska

Starszy Konsultant

Adam Wójciak

Starszy Konsultant

Natalia Zborowska

Starszy Konsultant

Michał Nawrot

Starszy Konsultant

Paweł Marszaluk

Starszy Konsultant

Krzysztof Wojciechowski

Starszy Konsultant

Natalia Orzechowska

Konsultant

Aleksandra Kodłubaj

Konsultant

Tomasz Boryca

Konsultant

Anna Rejman

Konsultant

Adam Rzepa

Konsultant

Klaudia Klisiak

Konsultant

Rafał Boguszewski

Konsultant

Weronika Gzyl

Konsultant

Wojciech Jezusek

Konsultant

Piotr Lach

Konsultant

Jan Lewicki

Konsultant

Marta Piętka

Konsultant

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN