Podatki

01

W czym możemy pomóc?

Transakcje, połączenia i przejęcia (M&A)

 • Fuzje, podziały, aporty
 • Restrukturyzacje biznesowe
 • Wsparcie podatkowe przy IPO
 • Efektywna sukcesja biznesu
 • Planowanie i prowadzenie transakcji
 • Podatkowe due diligence / vendor due diligence
 • Potransakcyjne wsparcie podatkowe
 • Strukturyzacja finansowania i re-finasowania
 • Zabezpieczenie ryzyk podatkowych
 • Negocjacje podatkowe
 • Przegląd modeli finansowych
 • Opodatkowanie kadry zarządzającej
Skontaktuj się z nami

CIT

 • Prowadzenie rozliczeń CIT (CIT compliance)
 • Przeglądy podatkowe
 • Bieżące doradztwo
 • Procedury podatkowe
 • Efektywność podatkowa struktury właścicielskiej i finansowej
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe
 • Podatek u źródła (WHT)
 • Limity dla usług niematerialnych i kosztów finansowych
 • Asysta przy dokumentowaniu wykonania usług
 • Rozliczanie inwestycji
 • Podatek minimalny
 • Wsparcie w kontrolach z zakresu CIT
Skontaktuj się z nami

Postępowania podatkowe i sądowe

 • Kontrole podatkowe i celno-skarbowe
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, NIK, TK, Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości UE, oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • Identyfikacja i odzyskiwanie nadpłat
 • Interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające
 • Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające
 • Schematy podatkowe (MDR)
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Audyt rozliczeń podatkowych
Skontaktuj się z nami

Ceny transferowe

 • Dokumentacja cen transferowych
 • Analizy porównawcze
 • Porozumienia cenowe z Ministrem Finansów (APA)
 • Polityki cen transferowych i korekty cen
 • Weryfikacja i wyznaczanie rynkowego poziomu obciążeń
 • Raportowanie dla celów cen transferowych
 • Międzynarodowa procedura wzajemnego porozumiewania się
 • Wsparcie w kontrolach z zakresu cen transferowych
Skontaktuj się z nami

VAT i akcyza

 • Prowadzenie rozliczeń VAT (VAT compliance)
 • Rejestracja dla celów VAT (krajowa i VAT UE)
 • Przeglądy VAT i akcyzy
 • Bieżące doradztwo
 • Zarządzanie ryzykiem w zakresie VAT
 • Ochrona przed wyłudzeniami podatku
 • Klasyfikacja towarów i usług pod kątem VAT i akcyzy w tym wnioski o WIS / WIA
 • Interpretacje podatkowe w zakresie VAT
 • Zwroty VAT w Polsce i za granicą
 • VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Wsparcie w czynnościach sprawdzających i kontrolach z zakresu VAT i akcyzy
 • Wsparcie we wdrażaniu automatyzacji rozliczeń, np. KSeF
 • Tworzenie procedur VAT
 • Zabezpieczenie rozliczenia VAT transakcji nieruchomościowych

 

Skontaktuj się z nami

PIT

 • Prowadzenie rozliczeń PIT (PIT compliance)
 • Rozliczenia pracowników, w tym delegowanych i cudzoziemców
 • Programy motywacyjne
 • Przeglądy podatkowe
 • Rozliczenia kadry menedżerskiej
 • 50% koszty uzyskania przychodów
 • PIT przedsiębiorców i inwestorów
 • Rozliczenia płatników
 • Podróże służbowe
 • Rozliczenia ZUS
 • Wsparcie w kontrolach z zakresu PIT
 • Praca zdalna, w tym z zagranicy
Skontaktuj się z nami

Podatek od nieruchomości

 • Przeglądy podatkowe
 • Odzyskiwanie nadpłat
 • Rozliczanie zakończonych inwestycji
 • Inwentaryzacje, wyceny, pomiary, opinie
 • Bieżące doradztwo i prowadzenie rozliczeń podatku od nieruchomości
 • Procedury podatkowe
 • Doradztwo regulacyjne
 • Wsparcie w zakresie obniżenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Rozliczanie opłaty reklamowej
 • Wsparcie w kontrolach z zakresu podatku od nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości 2025
Skontaktuj się z nami

Szkolenia

 • Szkolenia otwarte i zamknięte
 • Zmiany w CIT / PIT / VAT / podatku od nieruchomości
 • Przygotowanie do kontroli podatkowych
 • Warsztaty z rozliczania pomocy publicznej, w tym prowadzenia rozliczeń w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji
Skontaktuj się z nami

Outsourcing rozliczeń

 • Prowadzenie rozliczeń w zakresie VAT / CIT / PIT / podatku od nieruchomości (podatkowy compliance)
 • Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych / JPK
 • Weryfikacja poprawności przygotowanych deklaracji
 • Bieżące wsparcie w przygotowaniu i składaniu deklaracji
Skontaktuj się z nami

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN