Aktualności

01

Prawo.pl: Reforma KKS wyzwaniem dla Komisji Kodyfikacyjnej

Świeżo powołana Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego rozpoczęła już prace. Karniści wiążą z nimi duże nadzieje. Jednym z ważniejszych zagadnień, wymagających szybkiego podjęcia, jest głęboka zmiana kodeksu karnego skarbowego. Znaczna część zmian w KKS w ostatnich latach polegała na dodaniu do niego przepisów penalizujących kolejne uchybienia - pisze dla portalu Prawo.pl dr Grzegorz Keler, adwokat, senior manager w Thedy & Partners.

Kodeks karny skarbowy został uchwalony w 1999 roku. Od tego czasu był nowelizowany kilkadziesiąt razy. Zmieniała się również praktyka jego stosowania. Organy podatkowe dość szybko zorientowały się, w jaki sposób można wykorzystać przepisy KKS dla ułatwienia im prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych. Częstą praktyką stało się wszczynanie postępowań o przestępstwo skarbowe tylko w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po interwencjach m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2021 r. (sygn. I FPS 1/21) zdecydowanie sprzeciwił się temu procederowi.
Nadal jednak można zaobserwować, że organy nierzadko wszczynają postępowanie karnoskarbowe wyłącznie w tym celu. Cel ten próbują maskować, prowadząc mniej lub bardziej pozorowane czynności dowodowe lub stawiając zarzuty. To ostatnie rozwiązanie jest zresztą wyjątkowo problematyczne, ponieważ tzw. finansowe organy postępowania przygotowawczego (naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego) nie mają w zwyczaju analizować, czy danej osobie rzeczywiście można przypisać winę. Nierzadko podejrzani są wybierani na zasadzie domniemania, przykładowo tylko dlatego, że w okresie, którego dotyczy sprawa, zajmowali określoną pozycję (np. prezesa zarządu) w strukturze danego podmiotu. Osoba taka żyje następnie z piętnem podejrzanego, za to fiskus nie musi się spieszyć z zakończeniem sprawy, ponieważ nie grozi mu przedawnienie podatku.

Cały artykuł: Reforma KKS wyzwaniem dla Komisji Kodyfikacyjnej – opinia dr Kelera (prawo.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN