Aktualności

01

Dwa różne rozstrzygnięcia NSA dotyczące WHT od korzystania z chmury

NSA wydał dwa odmienne rozstrzygnięcia dotyczące obowiązku poboru podatku u źródła od płatności za prawo do korzystania z usługi dostępu do chmury internetowej / z tytułu usługi dostępu do serwerów, które są ze sobą sprzeczne.

Patrycja Krzymińska, starszy konsultant w Thedy & Partners przeanalizowała obie sprawy i zwraca uwagę, że we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych Wnioskodawcy wskazali, że nabywają usługi dostępu do chmury internetowej w ramach której mają dostęp do gromadzonych danych, aplikacji i innych zasobów informatycznych zlokalizowanych na wielu serwerach, w wielu miejscach, dostępnych wirtualnie, za pośrednictwem przeglądarki www. (II FSK 1120/21), oraz usługi IT w ramach których korzystają z przestrzeni dostępnej na serwerach centralnych (grupowych), dla potrzeb m.in. umieszczania/gromadzenia/przechowywania danych/plików/baz danych, skrzynek pocztowych, usług sieciowych (II FSK 1078/21).

Sprawa trafiła przed NSA, gdzie zapadły dwa sprzeczne orzeczenia.

W pierwszej ze spraw (II FSK 1120/21) NSA stanął na stanowisku, że przy nabywaniu usługi dostępu do chmury internetowej nie dochodzi do żadnych czynności związanych z obsługą przemysłu, maszyny przemysłowej czy też urządzenia przemysłowego, albo innego urządzenia, które można by określić jako urządzenie przemysłowe, zatem nie mamy do czynienia z korzystaniem z urządzenia przemysłowego, a w konsekwencji z opodatkowaniem takich płatności podatkiem u źródła.

Z kolei w drugiej ze spraw (II FSK 1078/21) NSA opierając się na dwóch wersjach językowych UPO Polski z Niemcami wskazał, że użyte w umowie słowo niemieckie jest bardziej pojemne, ponieważ obejmuje wszystko co jest związane z działalnością gospodarczą. W związku z tym udostępniane serwery stanowią urządzenie przemysłowe, a w konsekwencji płatności z tego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

W związku z tym, że zaprezentowane przez NSA we wskazanych wyrokach stanowiska są ze sobą sprzeczne, czy możemy spodziewać się uchwały NSA w celu wyjaśnienia wątpliwości co do pojęcia urządzenia przemysłowego?

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN