Aktualności

01

MF wydało nowe objaśnienia do metody koszt plus

Resort finansów opublikował nowe Objaśnienia dotyczący metody koszt plus stosowanej przy transakcjach między podmiotami powiązanymi. Nowy dokument datowany jest na 29 września 2023 r. i liczy 21 stron.

Jak podkreśla resort finansów, nowe Objaśnienia mają pozwolić na jeszcze lepsze i przede wszystkim praktyczne zrozumienie metody koszt plus, aby podatnicy nie mieli wątpliwości przy stosowaniu jej w praktyce. Dodatkowo najnowszy dokument uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych. Dobrze, że MF cyklicznie wydaje, ale także aktualizuje wydawane Objaśnienia w obszarze cen transferowych. Pozwala to przedsiębiorcom lepiej poznać stosowane mechanizmy, a także sposób ich użycia w praktyce – wyjaśnia Cyprian Werykowski, dyrektor w Thedy & Partners.

Przypomnijmy tylko za MF, że metoda koszt plus (wcześniej określana także metodą rozsądnej marży) polega na ustaleniu ceny sprzedaży w transakcji z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnego do wartości ustalanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, z uwzględnieniem pełnionych przez podmiot funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka. Innymi słowy, metoda koszt plus koncentruje się najpierw na analizie kosztów poniesionych w transakcji przez podmiot dokonujący sprzedaży, a ustalenie ceny następuje przez dodanie do tych kosztów rynkowego narzutu uwzględniającego funkcje, ryzyka i aktywa zaangażowane w transakcji przez podmiot sprzedający. Wytyczne OECD zaliczają metodę koszt plus do metod tradycyjnych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN