Aktualności

01

Zapowiadają się istotne zmiany w zakresie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R

W harmonogramie prac rządu znalazła się nowelizacja ustawy o CIT w zakresie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Jak wyjaśnia Karolina Łukasik, Menedżer projektu w Thedy & Partners, najistotniejszą zmianą jest usunięcie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, czyli dotyczącego odliczenia kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych a także badań naukowych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, wymogu nabywania usług wyłącznie od podmiotów wymienionych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zasadniczo w tym zakresie mówimy o tzw. jednostkach naukowych np. uczelniach wyższych czy też państwowych instytutach badawczych.

W obecnym kształcie przepisów, tylko posiadanie przez Spółkę formalnego statusu centrum badawczo-rozwojowego, nadawanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, co do zasady uprawnia do odliczenia współpracy z każdym podmiotem w zakresie nabycia usług na rzecz realizowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Zniesienie tego ograniczenia będzie z pewnością dużą korzyścią dla podmiotów, które z przyczyn obiektywnych nie mogą współpracować z jednostkami naukowymi. 

Dodatkowo wydaje się, że zmiana ta pozwoliłaby na rozliczenie kosztów współpracowników zatrudnionych w oparciu o kontrakty B2B. Z pewnością byłoby to z istotną korzyścią, ponieważ w obecnym stanie przepisów ulgi B+R nie ma możliwości odliczenia kosztów usług podwykonawców w ramach realizowanej działalności badawczo-rozwojowej.

Przy założeniu pozytywnego zakończenia ścieżki legislacyjnej zaproponowanych zmian w zakresie ulgi B+R, będzie to realna zmiana dla przedsiębiorców, którzy dzięki niej będą mogli z większą elastycznością prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

Projekt przewiduje ponadto uzupełnienie katalogu kosztów o możliwość odliczenia niektórych kosztów przeglądów, konserwacji aparatury B+R czy kosztów transportu związanego z B+R.

Powyższa zmiana wpisuje się w pozytywne podejście w zakresie rozszerzania ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw realizujących działalność B+R w Polsce.

 

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN