Aktualności

01

Zostało 16 dni na publikację strategii podatkowej za 2020 rok

Tylko do końca grudnia przedsiębiorcy mają czas na opublikowanie strategii podatkowej za 2020 rok i zawiadomienie skarbówki o adresie strony WWW, na której strategia się znajdzie. O tym obowiązku przypomina też Ministerstwo Finansów.

– Strategie podatkowe w tym roku będą publikowane po raz pierwszy. To skutek nowelizacji ustawy o CIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, że ten obowiązek nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a jedynie podatników CIT, których przychody są wyższe niż 50 mln euro oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Za niedopełnienie tego obowiązku można otrzymać grzywnę. Na szczęście – jak zapewnia resort finansów – ewentualne błędy nie będą karane – wskazuje Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Z kolei Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners zwraca uwagę na to, co w strategii trzeba ująć i jakie w tym zakresie są oczekiwania ministerstwa.

– Przepisy precyzują, że z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Jednak ustawa o CIT nie zawiera zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej informacji. Wskazuje tylko na przykłady danych, które powinny być wykazane w informacji – dodaje Michał Nielepkowicz.

Jak wskazuje MF, jednymi z informacji, które trzeba w strategii ująć są dane o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

– Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, MF wskazany limit odnosi do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Resort podpowiada, aby w pierwszej kolejności zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jeśli natomiast limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Nie oznacza to jednak obowiązku ich szczegółowego ujmowania i opisywania – zastrzega MF – cytuje za MF Piotr Kalemba.

Z wyjaśnień MF wynika, że wystarczające jest wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji (np. opłaty za usługi zarządcze, marketingowe czy doradcze) oraz wskazanie ogólnego charakteru powiązań między podmiotami. Nie ma potrzeby określania charakteru każdej transakcji. Nie trzeba też publikować – w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi – danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

– Tak jak już to sygnalizowaliśmy, wydaje się, że taka interpretacja jest niezgodna z brzmieniem i celem przepisu. Z jednej strony dobrze, że MF to doprecyzowało, ale z drugiej szkoda, że są to informacje podawane tak późno, bo większość podatników już zdążyła te informacje przygotować i opublikować. Pozytywną informacją jest to, że MF przyznaje, że za pomyłki przedsiębiorcy nie będą karani. To o tyle ważne, że strategie są w tym roku publikowane po raz pierwszy, a dodatkowo firmy liczyły na zapowiadane odroczenie terminu na dopełnienie tego obowiązku. Niestety z odroczenia nic nie wyszło, więc tym bardziej podatnicy mieli bardzo mało czasu na przygotowanie niezbędnych informacji. Dlatego wyjaśnienia MF teoretycznie dobrze, że się pojawiły, ale w praktyce będą mogły mieć zastosowanie dopiero za rok – przy okazji sporządzania informacji za 2021 r. Dobrze by było, gdyby MF dokładnie tak do tego zagadnienia podszedł – konkludują Eksperci Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN