Aktualności

01

Minister tłumaczy czym jest transakcja jednorodna

Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych cech transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych – wynika z najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów (DCT2.8203.2.2021).

Minister postanowił wyjaśnić, jak rozumieć definicję transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, gdyż nie precyzują tego przepisy ustaw podatkowych.

– Z interpretacji MF wynika również, że transakcją kontrolowaną o charakterze jednorodnym będzie również zbiór transakcji kontrolowanych, które dla celów określenia wartości transakcji kontrolowanej powinny być agregowane, ze względu na ich jednorodny charakter. W dokumencie MF podkreślono także, że pojęcie jednorodności transakcji nawiązuje do rozumienia pojęć „transakcji jednego rodzaju” oraz „innych zdarzeń jednego rodzaju”, którymi posługiwano się w ustawach o PIT i CIT przed 1 stycznia 2019 r. Ponadto termin „jednorodność transakcji” stanowi doprecyzowanie tych pojęć. Kluczowe – jak akcentuje MF – dla określenia jednorodności jest bowiem podobieństwo istotnych cech charakterystycznych dla ocenianych transakcji, w szczególności w zakresie wskazanych w art. 23w ust. 4 i 5 ustawy o PIT oraz odpowiednio w art. 11k ust. 4 i 5 ustawy o CIT elementów oceny, a nie identyczność transakcji – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Co wynika z zacytowanych regulacji prawnych? W przepisach wskazano zarówno elementy, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny jednorodnego charakteru transakcji, jak i elementy, które nie mają wpływu na ocenę jednorodnego charakteru transakcji.

– Ustalenie charakteru i zakresu transakcji jest kluczowe ze względu na obowiązki dokumentacyjne. Dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza progi dokumentacyjne określone dla poszczególnych rodzajów transakcji w art. 23w ust. 2–2a ustawy o PIT oraz w art. 11k ust. 2–2a ustawy o CIT, sporządzana jest lokalna dokumentacja cen transferowych – dodaje Cyprian Werykowski.

W interpretacji minister finansów omawia m.in. zakres przepisów, metodę weryfikacji cen transferowych, jednorodność transakcji rajowych.

Interpretacja MF jest wiążąca dla wszystkich organów podatkowych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN