Aktualności

01

Portal Prawo.pl: Hotele żądają zwrotu podatku od nieruchomości za czas lockdownu

Hotele chcą zwrotu podatku od nieruchomości za okres lockdown-ów. Powołują się przy tym na jeden z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem doradców podatkowych mają szansę na wygraną w sądzie. A to może wywołać efekt kuli śnieżnej. W ich ślady mogą pójść zamykane w czasie pandemii sklepy, restauracje, siłownie, fryzjerzy. A wtedy samorządy będą miały problem – pisze Portal Prawo.pl.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę na łamach Portalu zwraca uwagę, że w istocie, wydany kilka miesięcy temu wyrok Trybunału Konstytucyjnego, poszerza wcześniejsze stanowisko i mimo że zapadł na gruncie stanu faktycznego dotyczącego osób fizycznych to jednak zarówno jego sentencja, jak i uwagi sformułowane przez Trybunał w uzasadnieniu dotyczą wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – nie tylko osób fizycznych. W tym sensie jest to stanowisko przełomowe i uprawnia do skorygowania swoich rozliczeń w podatku od nieruchomości, zarówno korekt przeszłych zamkniętych okresów, jak i bieżących rozliczeń.

Stanowisko TK sprowadza się do tego, że objęcie najwyższą stawką podatku od nieruchomości budynków i gruntów, jak również w ogóle opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, nie może być uzależnione wyłącznie od posiadania nieruchomości czy obiektu przez przedsiębiorcę, ale trzeba jeszcze zbadać możliwość w ogóle korzystania z danej nieruchomości czy obiektu w bieżącej działalności tego przedsiębiorcy.

Tym samym, jeżeli przedsiębiorca nie wykorzystuje i nie może wykorzystać nieruchomości czy obiektów w prowadzonej działalności gospodarczej to nie może być obciążany najwyższą stawką podatku od nieruchomości w przypadku gruntów i budynków, a w przypadku budowli w ogóle nie podlegają one opodatkowaniu – za cały okres niewykorzystywania ich w prowadzonej działalności gospodarczej.

Co istotne, już po wyroku TK, sądy administracyjne wielokrotnie potwierdzały, że takie stanowisko ma zastosowanie nie tylko do osób fizycznych, ale wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Odnosząc się do lockdownów w okresie pandemii i związanych z tym zakazów prowadzenia określonych działalności gospodarczych, to tego typu sytuacja wydaje się idealnie wpisywać w uwagi Trybunału dotyczące braku możliwości wykorzystania w pełni nieruchomości i obiektów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Skoro w wyniku objęcia danej działalności gospodarczej zakazem prowadzenia działalności przedsiębiorca nie uzyskiwał i też nie mógł uzyskać przychodów w pełnym, normalnym zakresie, to tak samo strona podatkowa obciążająca tę działalność – w tym właśnie podatek od nieruchomości – powinna zostać odpowiednio zmniejszona. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w podatku od nieruchomości wiele typów działalności praktycznie w żadnym lub bardzo ograniczonym zakresie mogło skorzystać z tzw. tarcz antykryzysowych.

Jeśli zatem odgórnie wprowadzono zakazy prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej, np. przez hotele, czy restauracje to uzasadnione jest odzwierciedlenie tego w rozliczeniach podatku od nieruchomości. Jedynie w przypadku hoteli czy restauracji kluczowe jest precyzyjne ustalenie stanu faktycznego dlatego, że w poszczególnych okresach lockdownów warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez te obiekty były zróżnicowane. W szczególności restauracje mogły prowadzić działalność w zakresie dostaw posiłków na wynos, z kolei hotele mogły świadczyć swoje usługi personelowi medycznemu czy osobom, które przebywały w nich w ramach podróży służbowej. I w takich przypadkach organy podatkowe mogą wywodzić, że skoro w ograniczonym zakresie działalność była prowadzona, to to mniejsze zobowiązanie w podatku od nieruchomości, trzeba precyzyjnie ustalić w praktyce z uwzględnieniem takich sytuacji.

Cały artykuł: Podatek od nieruchomości za okres lockdown-u (prawo.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN