Aktualności

01

Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie

Resort finansów proponuje uchylenie z ustawy o CIT przepisów, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. dotyczących tzw. ukrytej dywidendy. Opcja ta znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw.

Przypomnijmy, że regulacje o ukrytej dywidendzie miały w założeniu MF przeciwdziałać sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym przepisy wskazywały, że w przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, podatnik nie miałby możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów (w wartości tego świadczenia). Koszty, które za ukrytą dywidendę byłyby uznane to:

– gdy wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

– gdy racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub

– gdy koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Warto dodać, że dwie ostatnie przesłanki nie miałyby zastosowania, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę, byłaby niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

– Przepisy te mają zostać uchylone z ustawy o CIT. Jak podaje w uzasadnieniu do projektu nowelizacji resort finansów postulowali o to sami przedsiębiorcy, jak i organizacje zrzeszające biznes. Regulacje te są też na tyle nieprecyzyjne, że mogłyby powodować wykluczenie z kosztów wydatków, które są racjonalne i w pełni uzasadnione gospodarczo. Pomysł na usunięcie tych regulacji należy ocenić pozytywnie – stwierdza Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN