Aktualności

01

Dla identyfikacji rzeczywistego właściciela wystarczy oświadczenie

Ustalenie istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym może być w praktyce utrudnione, zwłaszcza, gdy przesłankę tę ma badać podmiot wypłacający należność. Resort finansów w nowelizacji ustawy o CIT proponuje rozwiązanie, które cały proces uprości.

Jeśli podmiot zobowiązany do oceny, czy do danej transakcji należy zastosować zasadę ceny rynkowej i przygotować dokumentację, wykaże oświadczeniem wystawionym przez podmiot otrzymujący należność z tytułu transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, że podmiot ten jest rzeczywistym właścicielem należności, albo, że rzeczywistym właścicielem należności nie jest podmiot rajowy, to jest to wystarczające dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego – wynika z projektu nowelizacji przepisów o CIT.

– To oznacza, że wystawienie oświadczenia wystarczy do ustalenia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym. To niewątpliwie uprości obecne procedury i ułatwi rozliczenia podmiotom powiązanym – ocenia Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN