Aktualności

01

Zmienią się zasady wsparcia dla województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie może liczyć na złagodzenie warunków przyznawania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Zmiany w tym zakresie przewiduje opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia.

Chodzi dokładnie o zmiany w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Dziś przepisy tego aktu przewidują, że decyzji o wsparciu nie udziela się na działalność prowadzoną na terenie województwa mazowieckiego przez dużego przedsiębiorcę wchodzącą w zakres tej samej klasy działalności, co dotychczasowa działalność prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie tego województwa.

– Zgodnie z nową propozycją decyzja o wsparciu nie byłaby udzielana na działalność prowadzoną na terenie województwa mazowieckiego przez dużego przedsiębiorcę, jeżeli nowa inwestycja polega na uruchomieniu zupełnie nowego zakładu. Ma to być zachęta dla dużych firm do dalszego rozwoju poprzez podejmowanie aktywności wychodzącej poza zakres dotychczas prowadzonego biznesu – wskazuje Łukasz Łebski, Menedżer w Thedy & Partners.

Projekt rozporządzenia zmieniającego jest na etapie opiniowania. Większość przepisów zmienianego rozporządzenia ma wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN