Aktualności

01

Zmiany w VAT zaakceptowane przez rząd

Na posiedzeniu 28 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o VAT i Prawa bankowego. Zakłada ona m.in. wprowadzenie SLIM VAT.

Jak już informowaliśmy na etapie opublikowania projektu, SLIM VAT ma w założeniu uprościć system i rozliczenia w obszarze podatku od towarów i usług. Zmiany obejmą kilka elementów. 

– Z przepisów ma np. zniknąć obowiązek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, a dodatkowo ma zostać wprowadzony przepis o rozliczaniu faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r. Na pewne ułatwienia mogą liczyć eksporterzy, gdyż zostanie wydłużony termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy. Dodatkowo ujednolicone mają być kursy walut. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać  jednolite zasady przeliczania walut obcych na złote dla VAT i podatku dochodowego. Pojawi się też przepis wprost regulujący sytuację odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży, a kwota limitu prezentów o małej wartości wzrośnie z 10 do 20 zł – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Wskazana nowelizacja przewiduje też doprecyzowanie regulacji dotyczących WIS, JPK czy kas fiskalnych. Uporządkowany także zostanie system Tax Free. Większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN