Aktualności

01

Zawyżona stawka VAT na fakturze zakupu, a zwrot nadpłaconego przez nabywcę VAT wraz z odsetkami

TSUE w wyroku C 453/22 wypowiedział się w sprawie rolnika/leśnika (skarżącego), który kupował drewno od różnych dostawców, a następnie odsprzedawał je swoim klientom jako drewno opałowe. Stawka VAT na fakturach jego dostawców była stawką podstawową (19%), a na fakturach wystawionych przez skarżącego jego klientom była stawką obniżoną (7%).

Organ finansowy stwierdził, że transakcje skarżącego objęte podatkiem należnym podlegają obniżonej stawce VAT i jednocześnie, że zakupy dokonywane przez skarżącego również podlegały stawce obniżonej (7%) odliczenie VAT naliczonego przez skarżącego zostało odpowiednio zmniejszone. Organ zażądał kwot VAT należnych wraz z odsetkami.

Skarżący zwrócił się do swoich dostawców, o korektę wystawionych faktur i zwrotu różnicy. Wszyscy dostawcy podnieśli zarzut przedawnienia – sporne faktury nie zostały skorygowane, skarżący nie otrzymał od swoich dostawców żądanych zwrotów.

Sąd niemiecki zadał TSUE pytanie: „czy skarżący miał bezpośrednio względem organu podatkowego prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wraz z odsetkami, gdy nadal istnieje możliwość, że organ podatkowy zostanie wezwany przez dostawców na podstawie korekty faktur w późniejszym terminie, z czym wiąże się ryzyko, iż organ podatkowy będzie musiał zwrócić ten sam VAT dwukrotnie?”.

Wg TSUE, jeśli nabywca zapłacił za dużo VAT swojemu dostawcy, nie można mu zarzucić oszustwa, nadużycia, niedbalstwa i gdy zwrot VAT od dostawcy jest niemożliwy, utrudniony, może on wnioskować o ten zwrot VAT bezpośrednio od organu podatkowego, ale dostawca już nie – fiskus po zwrocie nadwyżki nabywcy ma prawo odmówić zwrotu VAT dostawcom. Takie działanie wyklucza ryzyko podwójnego zwrotu. A gdy organ nie zwróci nabywcy nadpłaconego podatku w rozsądnym terminie, należą się mu odsetki za zwłokę.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN