Aktualności

01

Zasób mieszkaniowy to nie tylko lokal

Zyski wspólnoty z wynajmu dachu bloku mieszkalnego wydane na utrzymanie korzystają ze zwolnienia z CIT. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zwłaszcza te z dużych miast, chętnie dorabiają sobie, wynajmując np. dach czy część ściany w bloku mieszkalnym. Co ważne, w świetle precedensowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2021 r. takimi zyskami nie muszą się dzielić z fiskusem (sygn. akt II FSK 2405/18, prawomocny) - pisze Rzeczpospolita.

Marcin Socha, doradca podatkowy, manager współpracujący z Thedy & Partners komentując orzeczenie na łamach gazety podkreślił, iż nie ma wątpliwości, że wyrok NSA jest bardzo korzystny w szczególności dla spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, które dotychczas mierzyły się z dość restrykcyjną praktyką organów podatkowych w zakresie przychodów uzyskiwanych z wynajmowania części wspólnych nieruchomości. 

– Zasadniczo w świetle tego orzeczenia nie powinno być wątpliwości, że środki uzyskiwane z wynajmu części wspólnych nieruchomości, np. na cele reklamowe czy do wykorzystywania w ramach działalności innego podmiotu, które są przeznaczane na pokrycie utrzymania nieruchomości wspólnej powinny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Niemniej ze względu na praktykę organów podatkowych, należy być ostrożnym i kwestię tę za każdym razem przeanalizować odrębnie – zastrzega Marcin Socha.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 12 marca 2021 r., str. N3

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN