Aktualności

01

Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Podatek od sprzedaży detalicznej, który opracowała Polska jest zgodny z prawem wspólnotowym – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 16 marca 2021 r. (sygn. akt C-562/19P).

Przypomnijmy, że na mocy ustawy, która weszła w życie 1 września 2016 r. Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej. Podstawą opodatkowania był miesięczny przychód uzyskiwany przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów na rzecz konsumentów w wysokości przewyższającej 17 mln zł złotych. Podatek obejmował dwa przedziały: stawkę 0,8% mającą zastosowanie do przychodów między 17 mln a 170 mln zł i stawkę 1,4% obciążającą część przychodów przewyższającą 170 mln zł.

Po zakończeniu formalnego postępowania wyjaśniającego Komisja Europejska uznała, decyzją z 30 czerwca 2017, że podatek progresywny stanowił pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazała władzom polskim anulowanie wszystkich zawieszonych wypłat związanych z tym podatkiem ze skutkiem od daty jej przyjęcia.

Dziś TS UE uznał, że podatek nie narusza prawa UE. Jak podkreślił Trybunał państwa członkowskie mają swobodę w ustanowieniu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni, przyjmując, w danym przypadku, opodatkowanie progresywne. Prawo unijne w dziedzinie pomocy państwa co do zasady nie zabrania, aby państwa członkowskie zdecydowały się na wybór progresywnych stawek opodatkowania mających na celu uwzględnienie zdolności podatkowej podatników, ani nie zobowiązuje państw członkowskich do zastrzeżenia stosowania progresywnych stawek wyłącznie do opodatkowania zysków, z wyłączeniem opodatkowania obrotu.

Podobną decyzję TS UE podjął w zakresie węgierskiego podatku od reklam.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN