Aktualności

01

Budowla warta mało, podatek nadal wysoki

Podstawą opodatkowania nieruchomości, która jest w pełni zamortyzowana, jest jej wartość początkowa. Nie odejmuje się więc od niej dokonanych odpisów amortyzacyjnych - orzekł NSA, na co wskazuje Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, komentując sprawę na łamach gazety, podkreślił, że omawiana sprawa budzi olbrzymie kontrowersje. Gdyby bowiem NSA wydał inny wyrok – uwzględniający stanowisko podatnika – to doprowadziłoby to do istnej rewolucji w rozliczaniu podatku od nieruchomości od budowli i niejedną gminę mogłoby narazić na ryzyko niewypłacalności.

Dlatego, abstrahując od wykładni przytoczonej przez NSA w uzasadnieniu wyroku, której nie można odmówić racjonalności, trzeba mieć na uwadze, że za wydaniem takiego wyroku przemawiały także względy społeczne. Co wcale nie oznacza, że prawidłowa jest konstrukcja podatku od nieruchomości, która zakłada, że od budowli całkowicie zamortyzowanych, które nie przedstawiają żadnej wartości księgowej i w większości przypadków znikomą wartość rynkową, nadal trzeba płacić podatek od nieruchomości od pełnej ich wartości początkowej, tj. w tej samej wysokości, co od budowli całkowicie nowej. W tym zakresie jednak niezbędna jest ingerencja ustawodawcy, który powinien tę sprawę uregulować w taki sposób, aby urealnić wysokość płaconego obciążenia podatkowego, tj. dostosować ją do bieżącej wartości obiektu. Wydaje się, że dopiero takie urealnienie spełniałoby także kryteria konstytucyjne.

Cały artykuł został opublikowany w DGP z 15 marca 2021 r., str. B1

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN