Aktualności

01

Wyrok TSUE – Oprocentowanie od nadpłat

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) 8 czerwca 2023 r. wydał wyrok (C-322/22) dotyczący wypłacania oprocentowania z tytułu nadpłat powstałych na skutek orzeczenia TSUE stwierdzającego niezgodność polskich przepisów podatkowych z prawem Unii Europejskiej (dalej: UE).

TSUE uznał, że polskie przepisy są niezgodne z prawem UE w zakresie w jakim:

 • ograniczają naliczanie oprocentowania tylko do 30 dnia od momentu publikacji wyroku TSUE będącego podstawą nadpłaty, jeśli:
  – wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od momentu publikacji wyroku,
  – nadpłata powstała przed upływem 30 dni od momentu publikacji wyroku,
 • odmawiają oprocentowania z tytułu nadpłaty, jeśli:
  – wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od momentu publikacji wyroku,
  – nadpłata powstała po upływie 30 dni od momentu publikacji wyroku.

Oznacza to, że podatnicy mogą ubiegać się o oprocentowanie za okres od momentu powstania nadpłaty do momentu jej zwrotu, niezależnie od tego, kiedy:

 • został złożony wniosek o zwrot nadpłaty,
 • nadpłata powstała.

Tym samym w wielu przypadkach oprocentowanie z tytułu nadpłat w dalszym ciągu może być naliczane. Dotyczy to zarówno podmiotów, które po wyrokach TSUE nie występowały o zwrot nadpłat, jak i tych, które o takie nadpłaty występowały, lecz oprocentowanie przestało być naliczane.

Przykładowo, o zwrot odsetek z oprocentowaniem mogą ubiegać się podatnicy, u których powstała nadpłata VAT z uwagi na rozliczanie w przeszłości importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w szyku rozwartym (podatek naliczony i podatek należny rozpoznawane w różnych okresach rozliczeniowych). Polskie przepisy zobowiązujące do takiego sposobu rozliczania zostały zakwestionowane przez TSUE w wyroku z 18 marca 2021 r. (C-895/19).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN