Aktualności

01

Doręczenia elektroniczne będą normą

Podmioty publiczne będą miały obowiązek wysyłać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń. Również firmy i zawody zaufania publicznego (w tym doradcy podatkowi) w kontaktach z administracją publiczną będą musiały odbierać i wysyłać dokumenty za pośrednictwem e-Doręczeń – wynika z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

– Proces przechodzenia na elektroniczną komunikację będzie stopniowy. Przykładowo w przypadku organów podatkowych, jednostek samorządu terytorialnego i zawodów zaufania publicznego, w tym doradców podatkowych, obowiązek ten wejdzie w życie już 10 grudnia 2023 – wskazuje Michał Nawrot, konsultant w Thedy & Partners.

Natomiast sądy czy Trybunał tym obowiązkiem zostaną objęte dopiero 1 października 2029 r.

– Co ważne, skrzynka e-Doręczeń docelowo zastąpi funkcję korespondencji przez ePUAP – dodaje Michał Nawrot.

E-Doręczenia są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą. W tym zakresie dostępne będą trzy usługi:

  1. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (PURDE) – umożliwiająca komunikację elektroniczną pomiędzy podmiotem publicznym, a obywatelami.
  2. Publiczna Usługa Hybrydowa (PUH) – dzięki której Organ będzie mógł wysłać korespondencję elektronicznie do obywatela nieposiadającego adresu elektronicznego (wyznaczony operator przekształci korespondencję w formę papierową).
  3. Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (Q-doręczenia) – umożliwiająca komunikację elektroniczną pomiędzy podmiotami niepublicznymi.

Jeśli ktoś chciałby już uzyskać adres do e-Doręczeń, może o niego wystąpić. Służą do tego dwa adresy:

  1. Dla przedsiębiorców: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0709_00
  2. W pozostałych przypadkach: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen

Adresy wpisywane będą do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do BAE będzie równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji nadanej przez podmioty publiczne na ten adres. Wpis do BAE wywołuje skutki prawne od dnia jego dokonania – od tego momentu korespondencja będzie co do zasady wysyłana na adres do doręczeń elektronicznych.

– Ważne jest też to, że skrzynka do doręczeń elektronicznych służy do czasowego przechowywania korespondencji. Podmiot korzystający ze skrzynki do doręczeń będzie zobowiązany do archiwizowania na bieżąco (poza skrzynką) zgromadzonej korespondencji – podkreśla Michał Nawrot.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN