Aktualności

01

Thedy & Partners analizuje projekt noweli Ordynacji podatkowej: Szykuje się sporo zmian w terminach przedawnienia

Projekt nowelizacji w Ordynacji podatkowej, który znajduje się w prekonsultacjach, przewiduje sporą listę zmian w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych.

– Proponowane zmiany Ordynacji podatkowej niestety są w większości niekorzystne dla podatników i są – co do zasady – nakierowane na danie organom podatkowym dodatkowego czasu na skuteczne określenie podatnikom zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej. W tym zakresie projekt przewiduje nowe przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz naprawę kilku „usterek” w procedurze powodujących kłopoty organów podatkowych z określeniem podatnikom zobowiązań podatkowych przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – ocenia Justyna Chylińska, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Warto szczególnie zwrócić uwagę na nowe przesłanki zawieszenia terminu biegu przedawnienia. Takie zawieszenie oznacza bowiem w praktyce wydłużenie terminu, w którym zobowiązanie podatkowe jest wymagane. Przykładowo projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania albo przejęcie postępowania podatkowego na podstawie art. 119a i następnych Ordynacji podatkowej przez Szefa KAS skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Bieg terminu zawieszenia ponownie będzie biegł po doręczeniu decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub środków ograniczających umowne korzyści. Jak podano w uzasadnieniu do projektu noweli, taka przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest niezbędna z punktu widzenia wysokiego stopnia skomplikowania tego typu postępowań.

Nową przesłanką zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie także wszczęcie kontroli celno-skarbowej, która może toczyć się nawet przez kilka lat.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN