Aktualności

01

Wypłata dywidendy bez dokumentacji lokalnej

Przedsiębiorcy nie muszą sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych do wypłat dywidendy. Wszystko dlatego, że nie mieści się ona w definicji transakcji kontrolowanej – wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską (nr DCT2.054.1.2020).

Jak przypomniał minister w swojej odpowiedzi, obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych (tzw. lokalna dokumentacja cen transferowych) dotyczy co do zasady transakcji kontrolowanych. Od 1 stycznia 2019 r. przepisy definiują, że  transakcja kontrolowana oznacza identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

– Kluczowe w tej definicji jest gospodarczy charakter działań stron. Charakter gospodarczy (działania) należy co do zasady utożsamiać z działaniem (w celu) zarobkowym. Pojawić się może wątpliwość czym różni się gospodarczy charakter działania stron od działalności gospodarczej. Według ministra finansów na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym). Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, nie zaś takim działaniem sensu stricto. Wypłata dywidendy nie stanowi więc działania o charakterze gospodarczym. Stąd nie ma konieczności sporządzania dokumentacji na potrzeby cen transferowych – wskazuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN