Aktualności

01

Rząd: w 2021 roku nie wrócą niższe stawki VAT

W 2021 roku miał nastąpić powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%. Obecnie jest to odpowiednio 23% i 8%. Tymczasem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidujący odroczenie powrotu do „starych” stawek.

Powodem jest pandemia COVID-19. Czy zatem niższe stawki VAT kiedykolwiek wrócą? – Oficjalnie powrót do niższych stawek będzie ściśle związany z sytuacją budżetową – stwierdza Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners. – Jak bowiem podkreślono na posiedzeniu RM, powrót do stawek niższych będzie możliwy w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

– stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa,
– osiągnięte zostaną określone wskaźniki (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN