Aktualności

01

Jest projekt estońskiego CIT

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego estońskiego CIT został przekazany do konsultacji.

Jak już informowaliśmy i jak zapowiadało Ministerstwo Finansów, w projekcie przewidziane zostały dwa alternatywne warianty opodatkowania. Pierwszy to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe). Drugi to specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT.

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość, nie obowiązek wyboru nowego, ryczałtowego sposobu rozliczeń w zakresie CIT. Co warto wiedzieć, pozostałe instrumenty podatkowe (np. w zakresie wspierania innowacyjności czy niższej 9-procentowej stawki CIT) pozostaną dostępne dla podmiotów nieobjętych ryczałtem. Przedsiębiorca będzie miał swobodę wyboru, zgodnie z jakim systemem opodatkowania zamierza dokonywać rozliczeń (analogicznie jak w przypadku wyboru przez osoby fizyczne między dostępnymi wariantami: skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej). Trzeba tylko pamiętać, że wybór opodatkowania ryczałtem w CIT będzie dla podatnika oznaczał przystąpienie do systemu opartego na nowych zasadach opodatkowania, w sposób istotny różniących się od reguł podstawowych. Z kolei w przypadku wariantu z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego nie będzie dochodzić do ingerencji w dotychczasowe rozliczenia, a podatnik będzie mógł nadal korzystać z preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT.

Projekt: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337001/katalog/12708195#12708195

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN