Aktualności

01

Wydatki na infrastrukturę pomocniczą mogą być kosztem kwalifikowanym

Możliwe jest rozliczenie w kosztach kwalifikowanych PSI wydatków na infrastrukturę pomocniczą – wynika z orzeczenie WSA w Lublinie z 22 listopada 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 472/23.

W stanie faktycznym, którym zajmował się sąd, spółka planowała inwestycję, która miała na celu zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu, a dodatkowo zamierzała ponieść nakłady na część biurową, administracyjną i socjalną budynku oraz niezbędne wyposażenie, a więc na infrastrukturę pomocniczą w myśl przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Wystąpiła z wnioskiem o interpretację z pytaniem, czy takie wydatki będą stanowić koszty kwalifikowane objęte decyzją o wsparciu (dalej: DoW).

– Organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, ponieważ wydatki na infrastrukturę pomocniczą są jego zdaniem ponoszone przez spółkę niezależnie od uzyskania DoW i służą innym celom niż właściwy proces produkcji. Organ powołał się na Objaśnienia podatkowe i wskazał, że za koszt kwalifikowany nowej inwestycji nie można uznać wydatków poniesionych na wybudowanie zaplecza biurowo-administracyjnego, bo taka inwestycja nie przyczynia się do wzrostu zdolności produkcyjnych – wyjaśnia Adam Rzepa, konsultant w Thedy & Partners.

Spółka zaskarżyła interpretację i WSA przyznał jej rację. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, podatnik może skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli dochody pochodzą z działalności gospodarczej określonej w DoW oraz są uzyskane z działalności prowadzonej na terenie określonym w tej decyzji. Sąd orzekł, że skoro spółka spełni wymogi wynikające z tych przepisów, to może ona zaliczyć wydatki na budowę zaplecza biurowo-administracyjnego do kosztów kwalifikowanych.

– Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie potwierdził wcześniejsze stanowisko sądów w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt: I SA/Go 150/22 oraz I SA/Go 209/22) czy Szczecinie (sygn. akt: I SA/Sz 392/23), zgodnie z którymi na podstawie literalnej wykładni przepisów nie istnieje żadna zależność pomiędzy możliwością zaliczenia danego wydatku do kosztów kwalifikowanych, a bezpośrednim ich wpływem na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. Dlatego wydatki poniesione na infrastrukturę pomocniczą mogą stanowić koszty kwalifikowane inwestycji – dodaje Adam Rzepa.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN