Aktualności

01

Czas rozpocząć prace nad nową ustawą o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawodawca nie ma już wyjścia – musi pochylić się nad regulacjami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Niezbędna jest tu kompleksowa nowelizacja, a najlepiej, jakby ustawa ta została napisana od nowa z uwzględnieniem praktyki i opinii specjalistów podatkowych.

„Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jest obarczona mankamentami legislacyjnymi, w tym błędami logicznymi” – możemy przeczytać w wielu orzeczeniach sądów administracyjnych, w tym NSA, a także w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego. Ten ostatni w mijającym właśnie roku miał bardzo istotny wpływ na praktykę w podatku od nieruchomości. W lipcu, a następnie w październiku bieżącego roku zapadły niezwykle ważne i korzystne dla podatników orzeczenia TK, co oznacza niezbyt dobre wiadomości dla samorządów i ustawodawcy.

– Pierwsze z orzeczeń TK dotyczyło sprawy naszego Klienta, w której to Trybunał uznał, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z konstytucją. Ustawodawca dostał 18 miesięcy na zmianę definicji budowli w taki sposób, aby nie zawierała odesłań do prawa budowlanego. Z kolei w drugim z wyroków Trybunał uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą różnicowanie opodatkowania garażu, w zależności od tego czy posiada on wspólną księgę wieczystą z mieszkaniem czy też odrębną – w tym przypadku wejście w życie wyroku zostało odroczone do końca 2024 r. Zatem od 1 stycznia 2025 r. powinny zajść w tym obszarze zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca nie może już szukać wymówek, odwołując się do interpretacji czy orzeczeń sądowych w celu doprecyzowania przepisów tej ustawy. Problem jednak w tym, że ustawa regulująca podatek od nieruchomości jest od tak wielu lat przedmiotem sporów i ostrej krytyki, że jedynym rozsądnym wyjściem byłoby jej napisanie na nowo – uważa Paweł Wyporski, ekspert od rozliczania inwestycji w podatku od nieruchomości.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN