Aktualności

01

Więcej firm skorzysta z PSH

Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie katalogu firm, które mogą skorzystać z preferencji przewidzianych dla Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Stosowne regulacje znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o CIT.

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to nowa opcja, wprowadzona przepisami Polskiego Ładu. Umożliwia ona polskim spółkom holdingowym, posiadającym zarówno krajowe, jak i zagraniczne spółki zależne, skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i zysków ze zbycia udziałów i akcji.

– W projekcie nowelizacji ustawy o CIT zaproponowano doprecyzowanie i udoskonalenie regulacji o PSH. Po pierwsze zaproponowano zmianę definicji spółki holdingowej, gdzie wykreślono warunek niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT. Po drugie rozszerzony ma zostać – o prostą spółkę akcyjną – katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa. Po trzecie, istotne zmiany mają zajść w definicji spółki zależnej poprzez usunięcie warunku braku (i) posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach, (ii) posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz (iii) korzystania ze zwolnienia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Co te zmiany spowodują? Według Łukasza Kupryjańczyka z PSH skorzystają struktury wielopoziomowe, które najczęściej występują w praktyce obrotu gospodarczego i są konsekwencją okoliczności biznesowych, związanych z rozwojem spółek zależnych, skutkujących np. tworzeniem przez te spółki spółek dystrybucyjnych. Z kolei, możliwość zwolnienia z CIT dywidendy, wypłacanej przez spółkę prowadzącą działalność w SSE lub PSI, zwiększy atrakcyjność reżimu holdingowego. Ta zmiana w swym założeniu ma przekładać się m.in. na tworzenie miejsc pracy oraz wzrostu kapitału obecnego w Polsce.

Trzeba też dodać, że w ramach uproszczenia PSH w projekcie zaproponowano także, że zwolnienie z podatku dochodowego 95% dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową zostanie zastąpione całkowitym zwolnieniem.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN