Aktualności

01

Rozliczenie finansowania dłużnego zostanie doprecyzowane

Możliwość ujmowania w kosztach uzyskania przychodów finansowania dłużnego sprawia kłopoty interpretacyjne. Przepisy muszą zostać doprecyzowane – uważa Ministerstwo Finansów. Dlatego też w projekcie noweli ustawy o CIT takie doprecyzowanie się znalazło.

Przepisy o rozliczaniu w kosztach finansowania dłużnego skupiają się na limitach zaliczania pewnych wydatków w kosztach, aby ograniczyć nadmierne finansowanie działalności podatnika długiem, co skutkuje zaniżeniem dochodów wykazywanych w miejscu (kraju), w którym prowadzona jest przez podatnika działalność gospodarcza. Dlatego też w ustawie o CIT znalazł się limit takiego finansowania dłużnego, jakie przez podatnika może być uwzględnione w jego kosztach. Limit ten odniesiony został do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad uzyskane z analogicznych tytułów przychody i wyznaczony uzyskanym za ten sam okres wskaźnikiem EBITDA. Ustawodawca określił w 2017 r., że tzw. bezpieczną przystanią będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczająca 3.000.000 zł.

I tu pojawiły się schody, bowiem podatnicy różnie te limity interpretowali. Część podatników zaczęła traktować tę regulację jako dającą prawo do podwyższenia przez podatnika limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, wynikającego z uzyskanego wskaźnika EBITDA o kwotę 3.000.000 zł. Według tych podatników limit nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaka w roku podatkowym może przez podatnika zostać zaliczona do jego kosztów w podatku dochodowym, należy obliczać jako 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA + 3.000.000 zł. Nie o taką interpretację chodziło jednak MF.

Dlatego znów zmieniono przepisy, wskazując, że wyłączona z kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przewyższająca:

1) kwotę 3.000.000 zł albo

2) kwotę odpowiadającą 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA.

I tym razem pojawiła się krytyka nowych regulacji. Nowe brzmienie przepisów, choć wykluczyło wcześniej wskazane wątpliwości, spotkało się z zastrzeżeniami, że przy niekorzystnym dla podatników interpretowaniu aktualnego brzmienia tych przepisów organy podatkowe mogłyby oczekiwać wyłączenia przez podatnika z kosztów uzyskania przychodów mniejszej ze wskazanych wartości. I ponownie – jak podkreśla to MF – nie taki cel był zmiany przepisów. Dlatego w najnowszym projekcie noweli ustawy o CIT te wątpliwości zostaną usunięte. Zaproponowano więc nowe brzmienie art. 15 c ustawy o CIT, z którego ma wynikać, że podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN