Aktualności

01

Trwają prace nad zmianami w Ordynacji podatkowej

Wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie wstrzyma już biegu terminu przedawnienia podatkowego. Takie zmiany mają zajść od czerwca 2023 r. – wynika z informacji medialnych dotyczących prac Ministerstwa Finansów nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Samego projektu jeszcze nie opublikowano, więc trudno ocenić konkretne propozycje. Jeśli jednak faktycznie wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie będzie zawieszać biegu terminu przedawnienia – nastąpi bardzo duża zmiana. Dotychczas w praktyce bardzo często występowały sytuacje wszczęcia tego typu postępowań, tuż przed upływem 5-letniego okresu przedawnienia. Wszystko tylko po to, aby go zawiesić.

Ten sam projekt ma także wprowadzić regulacje, które pozwolą urzędnikom skarbówki na blokowanie kont oszczędnościowych przedsiębiorców i to na dłużej, bo 96 godziny. Dziś blokady dotyczą tylko kont firmowych i mogą być zablokowane maksymalnie na 72 godziny.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji wewnętrznych. Gdy zostanie opublikowany z pewnością go przeanalizujemy i omówimy planowane zmiany.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN