Aktualności

01

W ustawie deregulacyjnej są też zmiany podatkowe

Niedawno przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie zmian nie tylko w zakresie ograniczenia biurokracji czy ułatwienia podejmowania pierwszych kroków w biznesie, ale także w zakresie prawa podatkowego. Proponowane zmiany dotkną m.in. podatku od nieruchomości, ulgi badawczo-rozwojowej, przepisów dot. zawieszenia biegu przedawnienia oraz prawa do zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasach rejestrujących.

Propozycje przeanalizował Marek Kończak, starszy menedżer w Thedy & Partners. Wskazuje on, że uproszczenia przewidziane w podatku od nieruchomości zakładają, że w przypadku przesłania przez notariusza pośredniczącego przy zawarciu umowy zbycia nieruchomości wypisu aktu notarialnego do właściwego organu podatkowego, osoba fizyczna nie będzie musiała w terminie 14 dni przekazywać zgłoszenia w zakresie powstania albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Planowane zmiany dotkną także ulgę B+R. Projekt zakłada zniesienie wymogu nabywania tych usług wyłącznie od jednostek naukowych. Przedsiębiorcy będą też mogli odliczyć koszty przeglądu aparatury badawczej i specjalistycznego transportu. Zmiana ta poszerzy katalog kosztów kwalifikowanych, które będą mogły zostać rozliczone przez przedsiębiorców, co wpłynie na zwiększenie oszczędności podatkowych.

Ministerstwo chce także wprowadzić istotne zmiany w Ordynacji podatkowej, które od dawna są oczekiwane przez przedsiębiorców. Zmiana ta ma dotyczyć likwidacji przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Pozwoli to zakończyć praktykę organów podatkowych polegającą na wszczynaniu postępowań karnych skarbowych pod koniec upływu terminu przedawnienia wyłącznie po to, by doprowadzić do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Przewidywane zmiany określają także termin zwolnienia niektórych grup podatników oraz określonych czynności w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Termin ten nie będzie mógł być krótszy niż trzy lata.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN