Aktualności

01

W Polsce ma być wdrożony skład VAT

Resort finansów rozpoczął konsultacje w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia 2023 r.

Co da skład VAT? Umożliwi stosowanie pewnych preferencji. Prawo unijne daje bowiem państwom członkowskim opcję wprowadzenia rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Zwolnienie to ma charakter zwolnienia z prawem do odliczenia podatku naliczonego i odpowiada stosowanej w Polsce stawce VAT 0%. Resort finansów zakłada, że skład VAT będzie koncepcją bazującą na znanych składach celnych.

Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegać ma 0% stawce VAT, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

– podatnik wystawi fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem KSEF i oznaczy na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT),

– towary zostaną wprowadzone do składu VAT,

– podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzyma od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlegać ma również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN