Aktualności

01

Liczba APA w 2022 roku na podobnym poziomie jak rok wcześniej

Przedsiębiorcy w 2022 roku zawarli 98 uprzednich porozumień cenowych (APA) z ministrem finansów. To o 3 mniej niż w 2021 roku – wynika z najnowszych statystyk resortu finansów.

Najwięcej porozumień było jednostronnych – 96. Dokładnie tyle samo zawarto ich w 2021 roku. Porozumień dwustronnych było w ubiegłym roku 2 (w 2021 roku było ich 5). Przedsiębiorcy ponownie nie zawarli żadnego porozumienia wielostronnego.

– Statystyka MF potwierdza, że przedsiębiorcy praktycznie od 2021 roku zaczęli częściej korzystać z narzędzia jakim jest uprzednie porozumienie cenowe. W roku 2020 tych porozumień zawarto tylko 18, a rok później było ich już 101. Z ministerialnych danych wynika również, że w toku jest kolejnych 340 postępowań w sprawie porozumień (288 jednostronnych, 51 – dwustronnych i 1 wielostronne) – zauważa Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Jakie jeszcze informacje wynikają z opublikowanych danych? Otóż najczęściej stosowaną metodą ustalania cen w zawieranych porozumieniach jest metoda marży transakcyjnej netto. Z kolei najczęstszym typem transakcji jest zakup usług przez podmiot krajowy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN