Aktualności

01

Do końca marca trzeba przygotować CBC-P i dokumentację grupową

Już 31 marca 2023 r. mija termin na dopełnienie ważnych obowiązków w obszarze cen transferowych.

Dokładnie chodzi o:

  • złożenie CBC-P za 2022 r. (gdy rok obrotowy grupy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym),
  • przygotowanie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master File) za rok obrotowy 2021 (gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).

– Przypomnijmy, że konieczność złożenia formularza CBC-P pojawi się wówczas, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld zł (przy skonsolidowanym sprawozdania w zł) lub 750 mln euro bądź równowartość tej kwoty (w pozostałych przypadkach). Z kolei przygotowanie dokumentacji grupowej dotyczy podmiotów powiązanych, które są zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, należących do grupy kapitałowej i objętych konsolidacją (metodą pełną lub proporcjonalną), jeżeli: sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 mln zł – podkreśla Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Podatnicy, którzy zapomną o tych obowiązkach mogą zostać ukarani sankcjami wynikającymi z kodeksu karno-skarbowego.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN