Aktualności

01

W 2023 roku Szef KAS wydał 20 opinii zabezpieczających

Czas na podsumowanie, które dla Was przygotowaliśmy! W 2023 roku Szef Krajowej Informacji Skarbowej wydał 20 opinii zabezpieczających. Większość z nich było pozytywnych.

Spośród tych opinii, 13 zostało przyznanych, co może świadczyć o otwartości na dialog i możliwość uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia. 7 decyzji było odmownych.

To teraz trochę konkretów – kiedy padła odpowiedź „nie”, a kiedy opinia została przyznana.

Decyzje negatywne zapadły w przypadkach:

 •  Zmiana umowy o pracę u członka Zarządu
 •  Przekształcenie spółki i przekazanie udziałów po likwidacji
 •  Utworzenie fundacji w Holandii i ulokowanie w niej majątku
 •  Rozpoznanie kosztów między podmiotami powiązanymi
 •  Aport udziałów do spółki jawnej i przekształcenie jej w sp. z o.o.
 •  Program motywacyjny dla pracowników
 •  Transakcje wzajemne m.in. w zakresie znaków towarowych

 Przyznane opinie dotyczyły:

 • Utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia przez nią działalności oraz otrzymania przez beneficjentów świadczeń od fundacji
 •  Wymiany udziałów
 •  Wystąpienia komandytariusza ze spółki komandytowej, przekształcenie spółki komandytowej w sp. z.o., która dokona wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek
 •  Restrukturyzacji grupy spółek w postaci połączenia spółek, przekazania udziałów spółki dominującej w darowiźnie i dobrowolnego umorzenia udziałów spółki łączonej
 •  Ustanowienia przez komplementariusza spółki komandytowej nieodpłatnej renty na rzecz jej komandytariuszy występujących ze spółki
 •  Przejęcia i połączenie spółek kapitałowych
 •  Dwustopniowej likwidacji spółki kapitałowej w ramach działań podjętych w grupie kapitałowej
 •  Dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia dla wspólników spółki i spółek, których udziały będą umarzane
 •  Obniżenia stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych, w okresie korzystania przez spółkę z pomocy publicznej
 •  Połączenia spółek przez przejęcie a powstanie przychodu podatkowego w spółce przejmującej
 •  Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową sp. z o.o.
 •  Podziału przez wydzielenie
 •  Zmiany statusu wspólników spółki komandytowej

Przypomnijmy kilka faktów o opiniach zabezpieczających:

 • Obowiązują w Ordynacji podatkowej od 15 lipca 2016 r.
 •  Dotyczą oceny, czy ma miejsce unikanie opodatkowania
 •  Mają chronić podatnika przed stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 •  Wydawane są na wniosek podatnika
 •  Wydaje je Szef Krajowej Administracji Skarbowej
 •  Szef KAS ma 6 miesięcy na ich wydanie
 •  Opłata od wniosku wynosi 20 tys. zł i trzeba ją zapłacić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN