Aktualności

01

Umowa może zostać uznana za fakturę

W dniu 29 września 2022 r., został wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrok w sprawie Raiffeisen Leasing, C-235/21, z którego wynika generalna konkluzja, iż samą umowę można potencjalnie uznać za fakturę i daje ona prawo do odliczenia VAT. Tym samym okazało się, że według TSUE postać samego dokumentu nie ma aż takiego znaczenia - pisze w Rzeczpospolitej Łukasz Woźniak, menedżer w Thedy & Partners.

Jednocześnie TSUE warunkowo wskazał, iż do sądu krajowego należy dokonanie oceny w kontekście postanowień umowy, czy rzeczywiście zawiera ona informacje, które są w niniejszym wypadku niezbędne do tego, by organ podatkowy mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały spełnione. Warto zauważyć, że umowa ta wskazywała kwotę VAT, ale nie określała stawki tego podatku i to znowu do sądu odsyłającego należy zdaniem TSUE zbadanie czy stawkę tę można było jednak z tej umowy wywieść.

Takie stanowisko trybunału w mojej ocenie może prowadzić do szeregu nieporozumień, zarówno z uwagi na nadinterpretację przedmiotowego wyroku przez organy podatkowe jak i przez samych podatników.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 2 listopada 2022 r., str. H2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN