Aktualności

01

Minister finansów daje gminom zwolnienie z kas

Gminy nie muszą stosować kas fiskalnych online przy sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych. Zwolnienie to obowiązuje wstecznie od 1 lipca 2022 r.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2236 została opublikowana ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), która nakłada na gminy obowiązki w zakresie dystrybucji węgla kamiennego. W związku z tymi regulacjami gminy sprzedając węgiel dla gospodarstw domowych powinny nabyć kasy fiskalne online lub wymienić te już używane starego typu na kasy online.

– Obowiązek stosowania kas fiskalnych w tym przypadku wynika z faktu, że jest to sprzedaż na rzecz odbiorców indywidualnych – tłumaczy Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Aby nie obciążać gmin dodatkowymi kosztami minister finansów postanowił zwolnić je z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie dotyczy sprzedaży węgla kamiennego dokonywanej z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (czyli w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu tej ustawy).

– Aby ze zwolnienia skorzystać, gmina będzie musiała zadbać o odpowiednią dokumentację. Kluczowe będzie wystawianie faktur VAT. Jeśli dostawy miały miejsce przed wejściem w życie tej preferencji odpowiednie zapisy powinny znaleźć swe odzwierciedlenie w prowadzonych ewidencjach, z których jednoznacznie wynika, jakiego towaru dotyczyła ta dostawa (węgiel kamienny) i na czyją rzecz została dokonana (dane uprawnionego nabywcy, w tym jego adres) – dodaje Andrzej Kapczuk.

Warto jeszcze doprecyzować, co potwierdza także Ministerstwo Finansów w opublikowanym komunikacie, że na gruncie VAT sprzedaż węgla kamiennego przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego stanowić będzie wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To oznacza, że wszelkie zakupy dokonywane przez gminę, jeśli będą związane wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gospodarstw domowych, będą uprawniały gminę do pełnego odliczenia VAT.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN