Aktualności

01

Jak poprawić płynność finansową w firmie

Zarządzenie płynnością finansową firmy jest jednym z kluczowych wyzwań dyrektora finansowego. Odpowiednio przeprowadzony przegląd bilansu spółki pozwala zidentyfikować obszary zawierające potencjał do uwolnienia gotówki i poprawy płynności. Nierzadko są to bardzo proste działania, których realizacja w sposób szybki i bezkosztowy przynosi znaczącą poprawę sytuacji - pisze na łamach Rzeczpospolitej Michał Parafiniuk, CFA®, Partner Zarządzający w Thedy & Partners Finance.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych punktów, które warto wziąć pod uwagę przy prowadzonej analizie.

Należności

Pierwsza i najbardziej oczywista pozycja, w której warto szukać optymalizacji to należności. Wiele firm w ogóle nie prowadzi regularnego przeglądu niezapłaconych faktur swoich klientów, doprowadzając do zamrożenia znaczących kwot w tej pozycji bilansowej.

Często zapisy księgowe będące podstawą do takiej analizy są niewłaściwe – np. nieprawidłowo wykazany termin płatności, nieprawidłowa data wystawienia faktury, opóźnienia w księgowaniu faktur sprzedażowych. Tego typu błędy powodują brak możliwości podjęcia efektywnych działań windykacyjnych.

Innym wyzwaniem może być sprawna dystrybucja wystawionych faktur. Przesłanie klientowi faktury w formie elektronicznej często przyśpiesza moment zapłaty.

Innym sposobem przyśpieszenia płatności jest usługa faktoringu. Wystawiona faktura przekazywana jest do faktora, który za relatywnie niewielką opłatą uiści płatność wynikającą z faktury niezwłocznie i będzie oczekiwał na wykonanie płatności przez klienta. W przypadku przejęcia przez faktora pełnego ryzyka płatności mówimy o faktoringu bez regresu. W takim przypadku, brak płatności ze strony klienta nie powoduje konieczności zwrotu kwot otrzymanych uprzednio od faktora.

O czym jeszcze w artykule?

  • Kaucje
  • Zobowiązania
  • Sprzedaż aktywów nieoperacyjnych
  • Refinansowanie aktywów
  • Źródła dofinansowania
  • VAT
  • Estoński CIT
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 26 października 2022 r., str. H5

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN