Aktualności

01

Ulgi w podatku od nieruchomości przedłużone

Jednostki samorządu terytorialnego mogą do końca 2021 r. wprowadzać zwolnienia w podatku od nieruchomości, a także przedłużać terminy płatności jego rat. Chodzi bowiem o wsparcie przedsiębiorców, najbardziej poszkodowanych przez pandemię.

Takie możliwości gminom dała zmiana w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), która weszła w życie 29 czerwca 2021 r.

– Nowelizacja zmieniła przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Dzięki niej wybrana grupa przedsiębiorców może otrzymać od gmin zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości bądź dłuższe terminy na jego zapłatę. Termin płatności może być przedłużony maksymalnie do 31 grudnia 2021 r. Chodzi o tych podatników, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z koronawirusem. Aby taka ulga lub inny termin płatności podatku mógł być wprowadzony, gmina musi w tym celu podjąć stosowaną uchwałę – tłumaczy Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN