Aktualności

01

Polski Ład: Będą zachęty do płacenia podatków w Polsce

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić specjalną ulgę podatkową dla osób wracających z zagranicy. Pewne preferencje mają też zyskać osoby, które przeniosą miejsce zamieszkania do kraju nad Wisłą.

Ulga dla wracających z zagranicy ma objąć osoby, które przez 3 lata mieszkały poza Polską.

– Ma ona polegać na możliwości odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie to będzie mogło być stosowane przez cztery lata następujące po roku bazowym. Jak podaje MF rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym zmienił on rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej – wskazuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Ulga ta będzie działała także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Osoby wracające do Polski będą mogły liczyć na pokrycie połowy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z budżetu państwa. Ta preferencja też będzie 4-letnia.

– Z przedstawionych przez MF planów wynika także, że w przepisach znajdzie się także nowe rozwiązane skierowane do osób fizycznych, które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. Ma ono polegać na zryczałtowanym opodatkowaniu przychodów osiąganych przez te osoby ze źródeł położonych za granicą. Ma to być zachęta do przenoszenia do Polski stałego miejsca zamieszkania przez osoby, które nadal będą uzyskiwać dochody poza Polską – dodaje Adam Allen.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN