Aktualności

01

TSUE: Kontrola nie może pozbawiać prawa do korekty

Brak możliwości korekty faktur VAT w sytuacji wszczęcia kontroli u podatnika narusza prawo Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w polskiej sprawie.

To kolejne, niekorzystne dla polskiej administracji orzeczenie TSUE (sygn. akt C-48/20). Według Trybunału państwo członkowskie nie może wprowadzać przepisów, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.

– Wyrok TSUE jest bardzo ważny dla podatników. Wynika bowiem z niego, że kontrola nie może blokować praw podatników do naprawienia błędów, również w obszarze korekty faktur – podkreśla Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN