Aktualności

01

Podatnicy VAT mogą odzyskać odsetki

Przepisy krajowe, zgodnie z którymi prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji, złożonej w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, naruszają prawo unijne.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w polskiej sprawie z 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19 (A)).

– Wyrok TSUE jest bardzo ważny dla podatników. Daje on im możliwość odzyskania zapłaconych odsetek. Organy podatkowe pobierały je z tytułu zaległości wynikających ze spóźnionego raportowania WNT, ale też innych transakcji (np. importu usług). Kwoty te – co potwierdził Trybunał – nie powinny być pobierane – komentuje Grzegorz Arczewski, menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Jeśli mieliście Państwo taką sytuację, zapraszamy do kontaktu – wskażemy, jak należne kwoty od skarbówki odzyskać: grzegorz.arczewski@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN