Aktualności

01

Ziemia lasu pod liniami z wyższą daniną

Przez pojęcie gruntów "zajętych" na prowadzenie działalności gospodarczej, należy rozumieć faktyczne wykonanie, konkretnych czynności, działań na gruncie powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z działalnością - pisze Rzeczpospolita, opisując wyrok NSA (sygn. akt III FSK 3092/21).

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, komentując wyrok na łamach gazety, zwrócił uwagę, że to już kolejna sprawa dotycząca zagadnienia budzącego istotne wątpliwości w praktyce orzeczniczej na przestrzeni ostatnich 5 lat. W tym zakresie NSA dość konsekwentnie orzekał i orzeka, że grunty leśne, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co skutkuje ich opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem leśnym. I nie ma tu znaczenia, że w ograniczonym zakresie na takich gruntach nadleśnictwo może prowadzić działalność leśną.

Nie dziwi fakt, że nadleśnictwa wciąż prowadzą spory w tym zakresie, bowiem jako podmioty z założenia nienastawione na zysk tak jak typowi przedsiębiorcy, udostępniające jednak swoje grunty operatorom sieci przesyłowych, nie chcą się pogodzić z płaceniem podatku od nieruchomości, którego stawki są znacznie wyższe niż stawki podatku leśnego (płaconego zasadniczo przez nadleśnictwa).

Problemem – zresztą, jak zawsze w przypadku spraw dotyczących podatku od nieruchomości – są wadliwe przepisy, które nie zawierają definicji „zajęcia” gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej, ale także wprowadzają odrębne pojęcie „związania” gruntu z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pojęcia „związania” z prowadzeniem działalności gospodarczej budzi nie mniejsze wątpliwości w praktyce. Tylko w ostatnim czasie doczekało się dwóch wyroków TK, a konkretnie w zakresie gruntów nadleśnictw, przez które przebiegają grunty elektroenergetyczne – uchwały NSA, która i tak nie rozstrzygnęła wątpliwości w praktyce i nawet poszczególne składy sądów administracyjnych kwestionują tę uchwałę.

Ta wadliwość przepisów tak komplikuje ich stosowanie w praktyce, że niejednokrotnie te pojęcia „zajęcia” i „związania” są nie tylko stosowane zamiennie, ale również doprowadzają do niepożądanych wniosków w praktyce, jak w analizowanej sprawie. Nie dziwią zatem liczne spory w zakresie podatku od nieruchomości, które sądy administracyjne próbują racjonalnie rozwiązywać. Tak naprawdę jednak przepisy podatku od nieruchomości kwalifikują się do napisania ich na nowo, o co eksperci podatkowi, podatnicy, ale i same organy podatkowe postulują już od bardzo dawna.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 17 marca 2021 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN