Aktualności

01

TSUE o podstawie opodatkowania VAT przy aporcie

W wyroku C-241/23 z 8 maja 2024 r., TSUE orzekł w kwestii rozliczenia VAT z tytułu aportu.

Rozstrzygnięcie przeanalizowała Natalia Zborowska z Thedy & Partners. Podkreśla ona, że sprawa dotyczyła spółki, do której wniesione zostały wkłady niepieniężne w formie nieruchomości, w zamian za jej akcje wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. Umowa aportowa przewidywała, że zapłatę stanowią akcje spółki wycenione według ich ceny emisyjnej. W celu ustalenia tej ceny, strony oparły się na wartości wniesionych aportem nieruchomości.

Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że to wartość nominalna akcji, a nie ich wartość emisyjna, stanowi podstawę opodatkowania VAT i w konsekwencji zakwestionowały odliczenie przez spółkę VAT w części odpowiadającej nadwyżce wartości emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.

TSUE wskazał, że jeśli, zgodnie z umową zawartą między stronami, zapłatę za aport stanowi wartość emisyjna akcji, to wówczas właśnie ta wartość powinna stanowić podstawę opodatkowania VAT – nie zaś wartość nominalna akcji.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN