Aktualności

01

Można uzyskać interpretację indywidualną nawet gdy wydano interpretację ogólną

Dopuszczalne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej, mimo że podobne zagadnienie było przedmiotem interpretacji ogólnej – wynika z orzeczeń WSA w Rzeszowie.

Orzeczenia dotyczyły przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu. Podatnicy planowali inwestycje mające na celu zwiększenie możliwości wytwarzania tych samych produktów co dotychczas, na tym samym terenie.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy dochód z nowej inwestycji będzie mógł podlegać całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania.

Organ podatkowy odmawiał wydania interpretacji indywidualnych i uznawał stanowisko wnioskodawców za bezprzedmiotowe. Zdaniem Dyrektora KIS, w tych sprawach zastosowanie miała interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 października 2019 r. (nr DD5.8201.10.2019), odnosząca się do tzw. testu ścisłych powiązań.

Interpretacje zostały zaskarżone do WSA w Rzeszowie, który w orzeczeniach z 19 października 2023 r., sygn. akt I SA/Rz 338/23 oraz z 13 lutego 2024 r., sygn. akt: I SA/Rz 575/23 wskazał, że nie powinno dochodzić do sytuacji, w których strona dysponuje jedynie ogólnymi ocenami i wytycznymi jakimi ma się posługiwać przy ocenie swoich praw i obowiązków, nie posiadając jasnego i klarownego rozstrzygnięcia jej problemu.

W ocenie Sądu organ powinien w ramach interpretacji indywidualnej, w tej konkretnej sprawie, w tej konkretnej inwestycji, w ramach prowadzonego procesu produkcyjnego dać Spółce jednoznaczną i konkretną odpowiedź czy jej stanowisko jest prawidłowe.

Stanowisko takie zostało potwierdzone również w najnowszym wyroku z 23 kwietnia 2024 r., sygn. akt: I SA/Rz 87/24.

– Widoczna jest zatem pojawiająca się pozytywna linia orzecznicza, że podatnicy mają prawo do wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej, nawet gdy podobne zagadnienie było objęte interpretacją ogólną. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy interpretacja ogólna nie odpowiada na wszystkie wątpliwości podatkowe mogące się pojawić w realiach prowadzenia działalności gospodarczej – zauważa Adam Rzepa, konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN