Aktualności

01

Pobór podatku u źródła do złagodzenia

Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) należy urealnić i złagodzić – argumentuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw.

Nowy mechanizm poboru podatku u źródła – pay & refund obowiązuje w praktyce od 1 stycznia 2022 r. Według resortu finansów konieczne jest uchylenie obowiązków szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych). MF chce także uelastycznienia konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund.

Co zatem się zmieni? W projekcie pojawiło się rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT.

– W rezultacie tych zmian płatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku dotyczącego ustalenia występowania powiązań między emitentem (płatnik sensu stricto) a interesariuszem (podatnik-nierezydent) i przekroczenia krytycznej kwoty 2 mln złotych, które są elementem mechanizmu pay & refund – ocenia Marcin Socha, menedżer w Thedy & Partners.

Druga proponowana w projekcie modyfikacja dotyczy uelastycznienia zakresu czasowego oświadczenia płatnika z art. 26 ust. 7a ustawy CIT i art. 41 ust. 15 ustawy PIT (tj. oświadczenia pozwalającego na stosowanie preferencji podatkowej w poborze WHT bez stosowania mechanizmu pay & refund) poprzez wydłużenie jego działania do końca roku podatkowego (zamiast tylko dodatkowych dwóch miesięcy). W konsekwencji złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego płatnika.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN