Aktualności

01

Trwają prace nad globalnym podatkiem minimalnym

Na stronie Ministerstwa Finansów 26 lutego 2024 r. została opublikowana informacja o toczących się pracach nad projektem ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych implementującej przepisy dyrektywy UE w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw.

Celem dyrektywy jest wdrożenie w Unii Europejskiej globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania (tzw. zasad GloBE) – głównej części tzw. filaru II OECD.

Limit 15%

Ministerstwo Finansów wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku minimalnego ma być odpowiedzią na problemy opodatkowania międzynarodowego. Przewiduje się, że największe firmy międzynarodowe będą podlegały każdego roku sprawdzeniu, czy spełniają wymóg minimalnego efektywnego poziomu opodatkowania 15%. Uzasadniono, że jeśli efektywny poziom opodatkowania dochodu dla danej grupy międzynarodowej, w określonej jurysdykcji, będzie wynosił poniżej 15%, na taką grupę zostanie nałożony odpowiedni podatek wyrównawczy (ang. top-up tax).

Trzy rodzaje podatku

Jak wskazano planuje się, aby system globalnego podatku minimalnego został oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego:

  1. globalny podatek wyrównawczy nakładający obowiązek zapłacenia odpowiedniego podatku wyrównawczego, co do zasady, na jednostkę dominującą najwyższego szczebla w grupie,
  2. krajowy podatek wyrównawczy, którego mechanizm jest podobny do globalnego podatku wyrównawczego, jednak jest płacony w tej jurysdykcji, gdzie ulokowany został nisko opodatkowany dochód, oraz
  3. podatek od niedostatecznie opodatkowanych zysków nakładający obowiązek zapłacenia podatku wyrównawczego od jednostki dominującej, na jednostki z grupy znajdujące się w danej jurysdykcji, w sytuacji gdy ta jednostka dominująca działa w innej jurysdykcji, w której nie ma globalnego podatku wyrównawczego.

Planowane jest przyjęcie przez rząd Projektu ustawy w III kwartale 2024 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN