Aktualności

01

Brak faktury nie może pozbawić prawa do odliczenia VAT

Nie można pozbawić podatnika prawa od odliczenia VAT na tej podstawie, że nie posiada on dokumentu zatytułowanego „faktura VAT”. Podatnik, który nie otrzymał od sprzedawcy faktury, może odliczyć VAT na podstawie umowy – wynika z wyroku WSA w Warszawie z 8 grudnia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1473/23.

W rozstrzyganej przez WSA sprawie, mającej swój początek we wniosku o interpretację indywidualną, spółka z branży budowlanej zakupiła kilka nieruchomości na podstawie notarialnie zawartej umowy i zapłaciła należną kwotę wraz VAT, jednak nie otrzymała od sprzedawcy faktury. Spółka miała wątpliwości, czy wskutek braku faktury może odliczyć VAT na podstawie umowy nabycia nieruchomości. Zdaniem Dyrektora KIS umowa nie może zastępować faktury, a w konsekwencji spółka nie odliczy VAT.

Ważne elementy dokumentu

Z kolei WSA wskazał, że fakturą VAT może być każdy dokument, nazwany w dowolny sposób, jeżeli ten dokument zawiera cechy wskazane w ustawie o VAT oraz jest sporządzony w dwóch egzemplarzach (dla postaci papierowej) oraz wprowadzono go do obrotu prawnego.

Opodatkowanie zdarzenia

Jednocześnie, zdaniem sądu, spółka ma prawo do odliczenia VAT na podstawie umowy, ponieważ doszło do realnego, opodatkowanego VAT zdarzenia gospodarczego, w wyniku którego spółka zapłaciła cenę towaru i nabyła prawo do rozporządzania nim. Ponadto, spółka korzysta z tego prawa w ramach opodatkowanej VAT działalności gospodarczej. Umowa dotycząca sprzedaży nieruchomości została zawarta w formie aktu notarialnego i podpisana przez sprzedającego, a jej egzemplarz trafił do obrotu prawnego i do rąk spółki. Ponadto, wykazano w niej elementy niezbędne dla faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (m.in. kwotę VAT). Sąd wziął pod uwagę także fakt, iż w sprawie nie zaistniał spór kontrahentów co do treści lub wykonania umowy, oraz że brak wystawienia faktury był wynikiem nierzetelności sprzedających i nie stanowił winy spółki.

– W związku z powyższym, WSA w Warszawie uznał, że wobec faktycznej niemożności doprowadzenia do wystawienia faktury przez sprzedającego można odliczyć VAT naliczony w niespornej umowie – zauważa Natalia Zborowska z Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN