Aktualności

01

Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego to świetna wymiana wiedzy

Dzięki tegorocznej konferencji mogliśmy poznać zdanie innych specjalistów z branży podatkowej na temat kluczowych wyroków, które zapadły w 2023 r. 

Na początku marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w IX Toruńskim Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego organizowanym przez Katedrę Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. 

Zasady uniwersalne

W szczególności, program konferencji umożliwił zapoznanie się z różnymi aspektami prawa podatkowego, a także zapewnił możliwość podyskutowania na temat uniwersalnych zasad wynikających z omawianych orzeczeń.  Przykładowo dzięki wystąpieniom na temat problemów z uiszczaniem opłaty od zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi czy trudnościom w ustalaniu na światowych giełdach akcjonariuszy Polskiej Spółki Holdingowej mogliśmy poznać różne spojrzenia na zasadę impossibilium nulla obligatio est, która to zasada powinna znaleźć zastosowanie również w innych przypadkach, gdy na podatniku spoczywają niemożliwe do wykonania obowiązki.

Zwrot akcyzy

Podobnie, wystąpienia dotyczące wątpliwości w zakresie zasad zwrotu akcyzy od samochodów osobowych posłużyły do rozważenia funkcji domniemań w prawie podatkowym oraz zagadnienia czy za akceptowalne można uznać funkcjonowanie w systemie podatkowym domniemań niewzruszalnych.

Problemy z procedurą

Duże znaczenie miała dla nas również możliwość wysłuchania wystąpień dotyczących kluczowych problemów proceduralnych. W trakcie konferencji usłyszeliśmy między innymi o znaczeniu i praktycznym stosowaniu zasady zakazu nadużywania prawa podatkowego czy też o problemach nieskazanych podatników, które wynikają z zasady związania sądów administracyjnych wyrokami sądów karnych zapadłymi wobec kontrahentów tych podatników.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom i wszystkim prelegentom za możliwość uczestnictwa w tak wartościowym wydarzeniu. Z niecierpliwością czekamy już na dziesiątą, a zatem jubileuszową edycję konferencji.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN