Aktualności

01

Propozycje zmian w związku z KSeF zawierają zmiany w podatkach dochodowych

Resort finansów w opublikowanym projekcie zmian prawnych w związku z dopracowywaniem KSeF zaproponowało pewne modyfikacje w podatkach dochodowych - PIT, CIT i ryczałcie. Zmiany przeanalizowała Anna Rejman z Thedy & Partners.

  • Proponowane zmiany w podatku dochodowych od osób fizycznych i prawnych dotyczą kosztów uzyskania przychodu, odpowiednio w art. 22r ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 15f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z propozycjami, podatnicy, którzy będą chcieli dokumentować fakturą określony koszt podatkowy, będą mogli to zrobić, jeśli faktura ta będzie spełniać wskazane w projektowanych przepisach przesłankiZgodnie z proponowanymi zmianami do kosztów uzyskania przychodów podatnicy nie będą mogli zaliczyć kosztów udokumentowanych fakturami, które spełniają łącznie następujące warunki:
    1. nie zawierają numeru NIP podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego dla potrzeb VAT) lub numeru identyfikacji podatkowej NIP (pozostali), jeżeli przepisy ustawy o VAT wymagają takiego numeru na fakturze; oraz
    2. nie zostały wystawione w KSeF lub nie zostały przesłane do KSeF w sposób przewidziany dla trybu offline mimo, że obowiązek ten wynikał z przepisów ustawy o VAT.
    Koszty nie będą mogły być udokumentowane fakturami, które zostały wystawione w formie elektronicznej według wzoru e-faktury (poza KSeF), a nie zostały przesłane do KSeF i nie posiadają numeru identyfikacyjnego KSeF w przypadku niedostępności systemu lub gdy z przyczyn leżących po stronie podatnika nie ma on możliwości wystawić faktury w KSeF. Warunku, o którym mowa powyżej podatnik nie będzie musiał spełnić, jeśli wystąpi awaria KSeF. Przy czym wprowadzone będzie jedynie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tylko kosztów, udokumentowanych fakturą, która nie została wystawiona w przewidzianej prawem formie. Projektowane przepisy przewidują także katalog przypadków, w których koszty będą mogły być udokumentowane fakturą bez NIP podatnika PIT lub CIT (czyli np. z NIP innego podmiotu) oraz przypadki, gdy koszty będą mogły być udokumentowane fakturą wystawioną poza KSeF. 
  • Wprowadzone też mają być zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są to zmiany analogiczne do zmian wprowadzonych w ustawie o rachunkowości (art. 73a), które mają związek z wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF. Podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie będą zobowiązani przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji przychodów, faktur, które są przechowywane w KSeFZaproponowano także dokonanie zmian, w zakresie przechowywania faktur przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej. W obecnym stanie prawnym art. 24 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nakłada na podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej obowiązek przechowywania kopii faktur, wystawionych na żądanie klienta. Obowiązek ten nie będzie dotyczył faktur przechowywanych w KSeF.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN