Aktualności

01

Thedy & Partners analizuje projekt noweli Ordynacji podatkowej: Projektodawca likwiduje „usterki” ustawy

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje naprawę kilku „usterek” w procedurze, wskutek których organom podatkowym skraca się czas, w którym mają możliwość określenia podatnikom zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej.

Pierwsza z „usterek”, która ma zostać naprawiona dotyczy rozwiązania „problemu” obstrukcyjnego wszczynania postępowań w przedmiocie uzupełnienia decyzji. Zgodnie z analizami MF, składanie przez podatników wniosków o uzupełnienie decyzji skutkuje nawet 77 dniami wyczerpania okresu przedawnienia.

W projekcie przewidziano więc dodanie do art. 70 Ordynacji podatkowej § 2a, który ma zapobiegać ww. wyczerpaniu okresu przedawnienia na uzupełnienie decyzji, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji określającej wysokość zobowiązania podatkowego /straty podatkowej do dnia wniesienia odwołania.

– Część podatników musi liczyć się z wydłużeniem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W nowelizacji Ordynacji podatkowej zaproponowano bowiem zmianę sposobu liczenia terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawionych. Dziś zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po zmianach 5-letni termin przedawnienia będzie liczony od końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którym powstał obowiązek podatkowy – wskazuje Justyna Chylińska, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Kolejna „usterka” to „doprecyzowanie” końcowego momentu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku wniesienia skargi do WSA. Obecnie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wniesienia skargi do WSA oraz kontynuuje swój bieg z dniem doręczenia organowi podatkowemu odpisu wyroku WSA ze stwierdzeniem jego prawomocności, niezależnie od zwrotu akt sprawy do organu podatkowego przez WSA. Po zmianach, termin przedawnienia zobowiązań podatkowych zostanie „odwieszony” dopiero od daty doręczenia organowi podatkowemu akt sprawy.

– To ewidentnie zmiana niekorzystna dla podatników. Po pierwsze, wydłuża ona termin, kiedy dochodzi do odwieszenia terminu. Po drugie, podatnik nie będzie wiedział kiedy skarbówka otrzymała zwrócone akta – zauważa Justyna Chylińska.

Kolejne dwie naprawiane „usterki” dotyczą sytuacji, gdy pozyskiwane są informacje od zagranicznej administracji skarbowej oraz w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

Jeśli chcielibyście Państwo poznać bardziej szczegółowo planowane zmiany w opisanym przez nas zakresie – Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN